Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 29 d. posėdyje

Svarstytas Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas (IXP-3269), kuriuo siūloma balandžio 27-ąją įteisinti kaip Medicinos darbuotojų dieną. 1918 metų balandžio 27-ąją Lietuvos Respublikos valstybės taryba sudarė Sveikatos Komisiją, kurios nariai buvo Lietuvos patriarchas daktaras Jonas Basanavičius, inžinierius profesorius Steponas Kairys ir kunigas Justinas Staugaitis. Tokia šventė įpareigos papildomai atsižvelgti ir įsigilinti į sveikatos apsaugos problemas, suartins visus sveikatos apsaugos sistemoje dirbančiuosius, kad visomis priemonėmis būtų gerinamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Projektui pritarta bendru sutarimu.

Radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (IXP-3226) pritarta po ilgų diskusijų, derinant formuluotes. Išklausytos LRT generalinio direktoriaus K.Petrauskio, Radijo ryšių reguliavimo tarnybos, Susisiekimo ministerijos specialistų nuomonės, svarstyti Seimo narių Jono Čekuolio ir Jono Korenkos pasiūlymai.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo” projektas (IXP-3035(2)) ir jam pritarta bendru sutarimu.

Svarstytas Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės L.Stulgienės ir Lietuvos muzikų sąjungos prezidento R.Žigaičio raštas, kuriame prašoma sustabdyti kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymą, kol dar nepasirašytos Kultūros ministerijos ir remiamų organizacijų sutartys. Komiteto narys Jonas Korenka, kuris yra ir Kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos narys, informavo komitetą apie tai, kad Fondas gauna beveik dvigubai daugiau paraiškų, negu turi lėšų, todėl sprendimas priimamas, ekspertams pateikus išvadas ir rekomendacijas. Komitetas neturi teisinių galimybių paveikti šį įstatymais sureguliuotą procesą.

Švietimo pakomitečio pirmininkės Onos Babonienės iniciatyva išsamiai susipažino su Mokyklų tobulinimo programa, skirta Lietuvos tūkstantmečiui. 3,5 metų rengtą ir 2002 m gegužės 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr.759 patvirtintą dokumentą Komitetui pristatė švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas, Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys, Švietimo priežiūros skyriaus vedėja Regina Klepačienė Švietimo aprūpinimo centro direktorius Tautvydas Salys, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė. Programai gyvendinti per 3,5 metų skiriama 180 mln. litų. Jos tikslai: 1. Pagerinti 5-10 klasių moksleivių pasiekimus. 2. Modernizuoti bendrąjį lavinimą. 3. Užtikrinti veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų naudojimą. Komitetas detaliai buvo supažindintas su programą sudarančiais keturiais integruotais komponentais, jų tikslais, numatytomis lėšomis jiems įgyvendinti ir laukiamais rezultatais.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas