Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-29 d. BFK posėdis

1. Pelno mokesčio įstatymo 1,3 ir 4 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 39(1) straipsnių bei 3 priedėliu įstatymo projektas IXP-3333.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP- 3333(2).

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 1,2,8 ir 17 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 13(1) straipsniu bei priedu įstatymo projektas IXP-3334.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP- 3334(2).

3. Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2881(2).

Nuspręsta:

Pritarti Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papaildymo įstatymo projektui IXP-2881(2) įstatymo projektui.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projektas IXP-3325 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos sistemos įstatymo 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2645 ES - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Baltrušaitienė/;

- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2646 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Baltrušaitienė/;

- Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 7 dalies pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-920 - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1413 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 29.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas