Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.03.22 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-03-22 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- V.Tomaševski pasiūlymas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3252(2)

nusprendė: Pritarti pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 1 “prieš“, 1 “susilaikė“.)

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Savivaldybių tarybų rinkimų 87 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2764

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo rinkimų įstatymo 6, 31, 35, 52, 56, 62, 64, 67, 69, 74, 88, 91, 92 ir 93  straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2707

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-2708

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo rinkimų 38, 88, ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2726

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-2620

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nutarimo“ Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektą IXP-2621

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3309

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Rimą, A.Ramanauską, K.Rimšelį, G.Didžioką bei projektą svarstyti balandžio 5 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3305

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo nutarimo “Dėl VIII (Pavasario) sesijos darbų programos “ projektą IXP-3300

nusprendė: Pritarti nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, pasirengė svarstyti:

 

- Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3326

nusprendė:  Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį. ir projektą svarstyti kovo 29 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 26.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas