Lietuvos Respublikos Seimas

2004 03 24 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3260 ir Branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3261 nuspręsta bendru sutarimu pritarti komiteto išvadoms. Komiteto paskirtas pranešėjas Antanas Baura.

Po svarstymo Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3262 ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3263 nuspręsta pritarti bendru sutarimu komiteto išvadoms. Komiteto paskirtas pranešėjas Vytautas Einoris.

Po svarstymo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 ir 269 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3301 nuspręsta bendru sutarimu iš esmės pritarti Įstatymo projektui Nr.IXP-3301 ir komiteto išvadoms, bei siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Po svarstymo Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto Nr. IXP-3176 nuspręsta bendru sutarimu nepritarti Įstatymo projektui Nr.IXP-3176. Komiteto paskirtas pranešėjas Vydas Baravykas.

Po svarstymo Vandens įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3214 (2) nuspręsta pritarti komiteto išvadoms Įstatymo projektui Nr.IXP-3214 (2). Balsavimo rezultatai: 5 -už, 2 - susilaikė. Komiteto paskirtas pranešėjas Vydas Baravykas.

Po svarstymo Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3239 nuspręsta bendru sutarimu pritarti komiteto išvadoms Įstatymo projektui Nr.IXP-3239 ir siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo Mėgėjiškos žuvininkystės įstatymo projekto Nr.IXP-3158 nuspręsta pritarti sudarytos darbo grupės patobulintam Įstatymo projektui Nr.IXP-3158(2).

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 26.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas