Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Įstatymo dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos pakeitimo protokolo ir jo I bei II priedėlių ratifikavimo projektasIXP-3313ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (“už” balsavo 9, “prieš” – 1 komiteto narys).

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

 Įstatymo dėl susitarimo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ratifikavimo projektas IXP-3314ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (“už” balsavo 10, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

 

3.SVARSTYTA:

  Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo projektas IXP-3229ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į:

1) Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Lietuvos bankų asociacijospastabas, kurioms Komitetas pritarė, ir

2) šias Komiteto pastabas:

 - taisytinas (pagal autentišką vertimą) įstatymo projekto priede nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 6 d. direktyvos 2002/47/EB pavadinimas,

-  tikslintina, ar projekto 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte minimas Europos Tarybos pagalbos įsikuriant fondas tikrai egzistuoja ir (arba), ar teisingai nurodomas jo pavadinimas.

 2.   Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

4.SVARSTYTA:

  Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3230.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.       Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui,

2.   Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

5.SVARSTYTA:

  Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3231.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

6.SVARSTYTA:

 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3232.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.  Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

7.SVARSTYTA:

 Lietuvos banko įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3233.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.  Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

8.SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2), 224, 259(1)  straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektas IXP-3302ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 9, “susilaikė” – 2 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su pasiūlymu.

2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą jį papildant nuostatomis nustatančiomis atsakomybę ir užsienio juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jų filialams ar atstovybėms.

3. Komiteto paskirta pranešėja  S.Burbienė.

 

 

9.SVARSTYTA:

 Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3271.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas  P.Vilkas.

 

 

10.SVARSTYTA:

            Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2004-02-10 kreipimasis Nr.156 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų Nr.03-76 ir Nr. 03-77 elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarkos 2004 metams”

 

NUSPRĘSTA:

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija elektros energijos kainodaroje turėtų aktyviau diegti metodus ir priemones, skatinančius efektyvų ir racionalų elektros tinklų naudojimą ir plėtrą, bei siekti sprendimų, įtvirtinančių ilgalaikį elektros tiekimo saugumą (bendru sutarimu).

2. VKEKK ir visiems elektros energetikos rinkos dalyviams vadovautis nuostata, kad elektros energetikos įmonių veiklos ir kainodaros klausimai būtų sprendžiami vadovaujantis Energetikos, Elektros energetikos įstatymais, kainų ir tarifų nustatymo metodika ir kitais teisės aktais bei jų taikymo tvarka (bendru sutarimu).

3. Nepritarti Energetikos įstatymo 17 str. pakeitimams, kuriuose numatyta padidinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narių skaičių dviem atstovais iš profesinių sąjungų ir pramonininkų organizacijų, kadangi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turi būti maksimaliai nepriklausoma ir tokiam veiksmui nėra būtinybės (“už”-9, “prieš”-3, “susilaikė”-0).

 

 

11.SVARSTYTA:

Geležinkelių transporto sektoriaus reformos  įstatymo projektas IXP-3203 ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas  V.Greičiūnas.

 

 

12.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo  projekto IXP-3336ES svarstymui.

 

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją  G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

13.SVARSTYTA:

            Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-29) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-29) darbotvarkę.  

 

 

 

Taip pat vyko Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo projekto IXP-3268ES klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 25.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas