Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Baltijos šalių parlamentų Europos reikalų komiteto pirmininkų 2004 m. kovo 19 d. susitikimą

Galutinis
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Europos reikalų komitetų pirmininkai p. Rein Lang, p. Guntars Krasts, ir p. Vytenis Povilas Andriukaitis 2004 m. kovo 19 d. surengė bendrą posėdį Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje.
Pirmininkai sutiko, kad dėl naujų narystės ES keliamų iššūkių reikia nuolat keistis informacija bei koordinuoti atitinkamų komitetų veiklą. Pirmininkai taip pat nusprendė, kad būtų prasminga rengti bendrus posėdžius bent du kartus per metus. Kitas susitikimas įvyks 2004 m. rugsėjo mėn. Taline, Estijoje.
Kalbėdami apie Baltijos šalių tarpparlamentinį bendradarbiavimą po 2004 m. gegužės 1, pirmininkai padarė išvadą, kad nacionalinių parlamentų suformuoti ES koordinavimo modeliai yra labai panašūs. Modeliai numato, kad nacionaliniai parlamentai vaidina svarbiausią vaidmenį formuojant nacionalinę poziciją ES teisės aktų klausimais.
Kalbėdami apie Baltijos Asamblėjos ateitį, Pirmininkai sutiko, kad atsižvelgiant į Baltijos valstybių narystę ES ir NATO, Baltijos Asamblėjos sandara bei jos užduotys turi būti pertvarkytos. Baltijos Asamblėja turi siekti būti efektyvesne bei mažinti savo išlaidas. Asamblėjos nariais turėtų būti pagrindinių parlamentų komitetų pirmininkai, diskusijų turinys turi atitikti naujas galimybes bei iššūkius, tame tarpe bendradarbiavimą ES ir NATO rėmuose.
Aptardami pastaruosius įvykius ES dėl apribojimų ES šalių darbo rinkose, pirmininkai manė, kad ES šalys narės turėtų suprasti ES plėtrą kaip galimybę. Pagrindinės darbo jėgos judėjimo laisvė turi būti priemonė skatinanti ES augimą ir plėtrą, kad būtų pasiektas ES tikslas tapti konkurencingiausia pasaulio ekonomika. Pasak pirmininkų, ES šalių darbo rinkos turi būti lanksčios ir skatinti augimą, o ne konkurencingumo mažėjimą.
Pirmininkai taip pat bendrai pritarė Olandijos parlamento pasiūlymui, kad būtų kuriama bendra visų ES nacionalinių parlamentų subsidiarumo principo kontrolės IT sistema.Naujausi pakeitimai - 2004 08 26.
Andrej Didenko   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Europos reikalų komitetas  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas