Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 23 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Veselkos (2004-03-09) ir R.Sinkevičiaus (2004-03-18) pasiūlymai Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui XP-3042(2SP).

 

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario J.Veselkos pasiūlymams (“už” balsavo 5, “prieš” – 2, “susilaikė” – 4 komiteto nariai).

2. Pritarti Seimo nario R.Sinkevičiaus pasiūlymui ( “už” balsavo 7, “prieš” - 1;  “susilaikė” – 3 komiteto nariai).

3. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Valčiukas.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas