Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 22 d. posėdyje

Komitetas surengė su aukštuoju mokslu susijusių teisės aktų klausymus: Aukštojo mokslo įstatymo 13, 16, 17, 32, 47 ir 67 straipsnių ir Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai (teikia A.Monkevičius).

Aukštojo mokslo įstatymo 5, 11, 24 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (teikia R.Pavilionis).

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (teikia R.Pavilionis).

Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projektas (teikia D.Teišerskytė).

Klausymuose dalyvavo Seimo nariai, švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Lietuvos Mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus, Lietuvos Mokslų akademijos prezidentas Zenonas Rudzikas, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys, Valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Mačernius, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka, Klaipėdos universiteto rektorius Vladas Žulkus, Rektorių konferencijos pirmininkas Vytautas Kaminskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus atstovė Jelena Voitkun, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mindaugas Reinikis ir viceprezidentas Tomas Šedbaras, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas Vygintas Gontis.

Svarstytas Vyriausybės teikiamas Aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo projektas Nr. IXP-3155, taip pat Seimo nario Algirdo Monkevičiaus pasiūlymai šiam projektui. Daugumai pasiūlymų Komitetas iš esmės pritarė. Šiuo įstatymo projektu siekiama pašalinti prieštaravimus tarp Aukštojo mokslo įstatymo atskirų straipsnių ir Mokslo ir studijų įstatymo, taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti studentų priėmimą į pagrindines ir vientisąsias studijas. Visos aukštosios mokyklos turės dalyvauti bendrajame priėmime į pagrindines ir vientisąsias studijas

Diskutuota dėl Seimo narės Dalios Teišerskytės teikiamų Aukštojo mokslo įstatymo 60 str. pataisų, kurių esmė – suteikti galimybę studijuoti valstybinėse aukštosiose mokyklose daugiavaikių šeimų vaikams ir socialiai remtiniems jaunuoliams. Seimo nariai pritarė idėjai, bet pasiūlė projekto autorei panašią pataisą daryti kitame įstatyme. Posėdžių dalyvių nuomone, pirmenybė stojant į aukštąsias mokyklas turi būti teikiama asmens gebėjimams, jo žinių įvertinimui, o ne socialinei padėčiai.

Svarstytas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3226, kuriuo nustatoma teisė nacionaliniam transliuotojui transliuoti 2 televizijos 4 radijo programas. Šis projektas siūlomas Susisiekimo ministerijos, kuri parengė Elektroninių ryšių įstatymą, skatinsiantį konkurenciją elektroninių ryšių rinkose bei užtikrinsiantį elektroninių paslaugų gavėjų interesų apsaugą. Komiteto nariai išklausė Ryšių reguliavimo tarnybos specialistės A.Makauskaitės, LRT asociacijos konsultanto G.Songailos, LRT generalinio direktoriaus K.Petrauskio nuomonės ir pastabų dėl šio projekto ir sprendimą atidėjo iki kito posėdžio, kurį siūlyta surengti kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu kitą savaitę.

Komitetas siūlė Seimo kanceliarijoje sudaryti Terminijos komisiją pagal 2003 m. gruodžio 23 d. priimtą Terminų banko įstatymą. Terminijos komisija svarstytų terminų straipsnius, siūlymus dėl terminų banke esančių terminų, juos įvertintų, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytų ir teiktų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvirtinti.

 

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, gavęs Konstitucinio Teismo teisėjo Jono Prapiesčio prašymą pateikti nuomonę, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) 15 str. 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 60 straipsniui, diskutavo dėl sąvokos kūrybinė veikla. Dauguma komiteto narių pritarė nuomonei, kad į kūrybinės veiklos sąvoką įeina ir mokslinė, ir pedagoginė veikla.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas