Lietuvos Respublikos Seimas

LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko vadovaujamos LR Seimo delegacijos vizito Turkijoje 2004 03 2-6 ataskaita

LR Seimo pirmininko A.Paulausko vizito Turkijoje 2004 kovo 2-6d. metu jį lydėjo Seimo nariai J.Karosas, A.Kašėta ir J.Narvilienė. Seimo Pirmininkas susitiko su TR Parlamento pirmininku B.Arinč, TR Prezidentu A.N.Sezer, TR Parlamento URK pirmininku M.Dulger, Parlamento Europos integracijos komiteto pirmininku, buvusiu UR ministru Y.Yakiš, Turkijos Lietuvos draugystės grupės nariais, Užsienio ekonominių santykių valdybos direktore C.Tuzun, Stambulo apskrities valdytoju M.Guler. Vizito metu Lietuvos delegaciją lydėjo TR Parlamento draugystės su Lietuva grupės pirmininkė Semiha Ojuš.

Su TR UR ministru A.Gul susitikimas įvyko vakarienės metu TR Parlamento pirmininko kvietimu. Vakarienės metu su UR ministru A.Giul A.Paulauskas aptarė Turkijos pasirengimą deryboms dėl narystės ES, derybų Kipro klausimų eigą. Ministras patvirtino, kad Turkija daranti viską, kad abi Kipro salos dalys susivienytų, bet nenorinti, kad Graikijos pusė laikytų turkus saloje mažuma. Jo nuomone turkai Kipre yra tokie pat piliečiai kaip ir graikai ir jiems priklauso dalyvauti vienodomis teisėmis salos valdyme. Ministras išreiškė tikėjimą, kad susitarimas dėl salos suvienijimo K.Anano plano pagrindu bus pasiektas iki numatyto kovo pabaigoje termino.

2004 03 03 LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko susitikime su Turkijos Parlamento pirmininku p. Bulent Arinc, ir po jo vykusiame Seimo Pirmininko ir jo vadovaujamos LR Seimo delegacijos susitikime su TR Parlamento pirmininku bei Turkijos – Lietuvos tarpparlamentinės draugystės grupės nariais Turkijos Parlamento pirmininkas B.Arinc prisiminė dvišalių santykių istoriją-1931 m. užmegztus diplomatinius saantykius bei 1991 atsinaujinusį dvišalį bendradarbiavimą. Turkijos parlamento pirmininkas pasidalino prisiminimais iš 2000 m. vizito Lietuvoje. Jis išskyrė tarpparlamentinio bendradarbiavimo svarbą. Jo teigimu tai patvirtina ir Lietuvos bei Turkijos parlamentuose sukurtos tarpparlamentinės draugystės grupės, gana dažni parlamentarų susitikimai: per pastaruosius 7 metus tai jau trečias parlamentų pirmininkų susitikimas, Vilniuje ir Ankaroje taip pat lankėsi ESBO bei NATO generalinės asamblėjos parlamentinės delegacijos, Nacionalinio saugumo komitetų atstovai. TR Parlamento pirmininkas informavo, kad Turkija 2003 m. lapkričio mėn. pritarė Lietuvos stojimui į NATO. B.Arinc taip pat išreiškė viltį, kad tarpparlamentiniai ryšiai intensyvės ir bus dažniau keičiamasi parlamentinių komitetų delegacijomis, kurios galėtų semtis Lietuvos sukauptos patirties kelyje į ES.

Dėkodamas už kvietimą, LR Seimo pirmininkas A.Paulauskas pasidžiaugė intensyviais tarpvalstybiniais santykiais ir teigė, kad Lietuvai tapus ES ir NATO nare santykiai su Turkija turėtų intensyvėti, nes narystė Europinėse bei Euroatlantinėse struktūrose duos naują postūmį Lietuvos bei Turkijos politnių, ekonominių santykių plėtrai. Pirmininkas pasidžiaugė, kad po mėnesio abi valstybės bus lygiateisės partnerės Euroatlantinėje organizacijoje ir padėkojo už Turkijos paramą kelyje į NATO. Seimo Pirmininkas patikino, kad Lietuva tapusi ES nare galės dalinti savo integracijos patirtimi su Turkija. Pirmininkas sakė tikįs Turkijos naryste ES, tačiau Turkija turinti tęsti pradėtas reformas bei pilnai atitikti politinius Kopenhagos kriterijus. Baigdamas Seimo Pirmininkas paragino plėsti ekonominį bendradarbiavimą. Turizmas - viena iš sričių, kurią pirmininkas pasiūlė intensyvinti, ypač Turkijos turistams atrasti Lietuvos mineralinių vandenų kurortus, dalintis patirtimi sanatoriame gydyme.

2004 03 03 LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko ir jo vadovaujamos LR Seimo delegacijos susitikime su Turkijos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininku p. Mehmet Dulger ir komiteto nariais, URK pirmininkas padėkojo už aukšto Lietuvos pareigūno apsilankymą. M.Dulger džiaugėsi gerais abipusiais kontaktais bei geru ambasados, o ypač LR ambasadorės darbu. Prisiminęs, kad Lietuvos – Turkijos diplomatiniai santykiai užmegzti dar 1931 metais, URK pirmininkas pastebėjo, kad parlamentinė diplomatija vaidina vis svarbesnį vaidmenį tarpvalstybiniuose santykiuose. Tai įrodo ir pastarasis LR Seimo pirmininko vizitas Turkijoje. M.Dulger svarbiu įvykiu vadino abipusių Lietuvos – Turkijos parlamentų draugysčių grupių susikūrimą. M.Dulger informavo, kad 2003 11 05 Turkijos parlamentas pritarė Lietuvos narystei NATO. Pasak M.Dulger Turkija džiaugiasi, kad jau š.m. birželio mėn. Stambule vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Lietuva dalyvaus kaip lygiateisė NATO partnerė. Jis taip pat pagyrė Lietuvą greitai tapsiančią ES nare. Tuo tarpu Turkija tikisi š.m. pabaigoje sulaukti teigiamo EK raporto bei kitamet pradėti derybas dėl stojimo į ES. Jis sakė, kad jau 40 metų Turkija stovi prie ES slenksčio, tačiau tik per pastaruosius 18 mėnesių (valdant AKP vyriaysbei) buvo nuveikta daugiau nei per visus ankstesnius kartu paėmus. Tai patvirtino ir EP pirmininkas P.Cox, A.Paulausko vizito išvakarėse lankęsis Ankaroje. Turkijos pusė mano, kad šis LR Seimo pirmininko vizitas Turkijoje parodo Lietuvos paramą Turkijos siekiams ES. Kalbėdamas apie ekonominį bendradarbiavimą, jis pastebėjo, kad visos reikalingos dvišalės sutartys, reikalingos šių santykių plėtojimui - pasirašytos. Šiuo metu smulkus ir vidutinis verslas ieško bendradarbiavimo būdų. URK pirminininkas pageidavo, kad būtų supaprastintas vizų režimas Turkijos piliečiams. Dėl Kipro M.Dulger sakė, kad tai bus labai sunkios ir intensyvios derybos. Tačiau turkai nebus ta pusė, kuri paliks derybų stalą. Turkija nusiteikusi derėtis iki galo.

LR Seimo Pirmininkas A.Paulauskas išreiškė tikėjimą, kad Lietuvos narystė ES ir NATO struktūrose paskatins Lietuvos bei Turkijos politnių, ekonominių santykių plėtrą ir padėkojo už Turkijos paramą kelyje į NATO bei greitą protokolų ratifikavimą. LR Seimo pirmininko teigimu, dabar, kai Lietuva įgyvendino vieną iš seniausių siekių – tapo saugia valstybe, ji daugiau dėmesio galės skirti kūrybai, mokslui bei santykių su kaimyninėmis valstybėmis vystymui. Kalbėdamas apie Lietuvos narystę ES, Seimo Pirmininkas teigė, kad vos keli mėnesiai Lietuvą skiria nuo narystės, ir dėl to Lietuva jau gyvena naujo tvarkaraščio aktualijomis – Šengeno sutarties įgyvendinimas, pinigų sąjunga ir kt. A.Paulauskas išreiškė tikėjimą, kad Turkija taps ES nare, tačiau Turkija turi tęsti pradėtas reformas bei užtikrinti politinių Kopenhagos kriterijų atitikimą. Baigdamas Seimo Pirmininkas teigė, kad Lietuvos pusė apsvarstys vizų režimo palengvinimo galimybes. Jis pasiteiravo apie EP Pirmininko Cox vizitą Turkijoje ir paklausė apie Kipro problemos sprendimo galimybę.

Pokalbio pabaigoje M.Dulger išreiškė pageidavimą, kad Turkijoje apsilankytų Lietuvos Prezidentas, Premjeras, UR ministras bei kitos aukšto lygio delegacijos.

2004 03 03 LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko ir jo vadovaujamos LR Seimo delegacijos susitikime su Turkijos Parlamento ES integracijos komiteto pirmininku p. Yašar Yakiš ir komiteto nariais, komiteto Pirmininkas džiaugėsi puikiais Turkijos – Lietuvos dvišaliais santykiais. Y.Yakiš sakė manantis, kad Lietuva galėtų advokatauti Turkijai Europos struktūrose, pristatydama ES narėms Turkijos privalumus bei pasiekimus. Y.Yakiš pasakojo apie Turkijos politinę sistemą bei kelią į ES. Jis teigė, kad šiame naujame parlamente yra tik 50 iš 550 dabartinių parlamento narių iš ankstesnio parlamento. Taigi AKP partijai gavus 2/3 daugumą, įstatymų priėmimas ir įgyvendinimas tapo daug spartesnis bei sklandesnis. Kaip svarbiausius AKP vyriausybės laimėjimus, jis minėjo mirties bausmės panaikinimas (net karo metu), pakartotinio bylos nagrinėjimo galimybė, žodžio, susirinkimų, spaudos ir sąžinės laisvių išplėtimas, ikiteisminis kardomasis suėmimas sumažintas iki 4 d. (taip pat ES), Nacionalinio Saugumo komiteto narių - kariškių pakeitimą civiliais, taip pat monitoringo komiteto įkūrimą, kuris seka priimtų reformų įgyvendinimą. Jam vadovauja UR ministras. Tarp didžiausių problemų Y.Yakiš minėjo teisėsaugos pareigūnų veiklą ir teismų sistemą, kuri esanti nepriklausoma, ir valstybės pareigūnai negalį kištis ar koreguoti (H.K. šį trūkumą nuolat pabrėžia ES atstovai, sakydami, kad svarbiausia kliūtis Turkijai – pakeisti teisėsaugininkų mentalitetą). Baigdamas jis teigė manąs, kad Turkijos pakvietimas ar nepakvietimas deryboms į ES bus politinis ES sprendimas.

A.Paulauskas padėkojo už išsamų Turkijos integracijos į ES pristatymą, bei sakė manąs, kad Turkija jau galėtų sėsti prie dėrybų stalo tęsdama užsibrėžtas reformas bei jų įgyvendinimą. Lietuva džiaugiasi pasiekusi savo tikslą ir 2004 05 01 taps ES nare. Tačiau Lietuvai teks intensyviai dirbti norint tapti pilnaverte ES nare. Baigdamas A.Paulauskas pažymėjo, kad Lietuva, sukaupusi derybų su ES metu didžiulę patirtį, dabar galėtų ja mielai pasidalinti su Turkija.

2004 03 03 LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko ir jo vadovaujamos LR Seimo delegacijos susitikime su Turkijos Prezidentu A.N.Sezer, pastarasis apžvelgė Lietuvos – Turkijos dvišalių santykių vystymosi raidą, paminėdamas dar 1931 m. užsimezgusiais Lietuvos – Turkijos diplomatinius santykius. Jis prisiminė ir 2002 metais vykusį vizitą Lietuvoje. Prezidentui įšliko gilūs ir ryškūs įspūdžiai. Prezidentas išreiškė pageidavimą, kad dabar LR Seimo pirmininkas galėtų pakviesti Turkijos parlamento pirmininką apsilankyti Lietuvoje ir paminėjo, kad Lietuvos Prezidento, ministro Pirmininko ir UR ministro vizitai Turkijoje būtų labai sveikintini. Pasak Prezidento, ekonominio bendradarbiavimo potencialas nera pilnai išnaudojamas, kaip politinis potencialas. Prezidentas informavo, kad Lietuvos stojimo į NATO dokumentai jau išsiųsti į JAV ir pasidžiaugė, kad jau š.m. birželio mėn. Stambule vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Lietuva dalyvaus kaip pilnateisė NATO narė. Jo teigimu, Turkija yra pasiruošusi padėti Lietuvai įgyvendinti NATO standartus gynybos srityje. Turkija toliau ketina tęsti Lietuvos karininkų apmokymus Turkijoje, padėti pertvarkant infrastruktūrą. Prezidentas pasveikino Lietuvos narystę ES ir išreiškė viltį, jog ir Turkija greitu metu pradės derybas.

LR Seimo pirmininkas padėkojo už priėmimą ir Turkijos paramą Lietuvai jos kelyje į NATO. Pirmininkas sakė gerai prisimenąs Turkijos prezidento vizitą Lietuvoje bei susitikimą su juo ir teigė, kad Lietuva aktyviai remia Turkijos siekius ES bei pasiryžusi dalintis visokeriopa patirtimi sukaupta derybose su ES.

2004 03 03 LR Seimo pirmininko p. Artūro Paulausko ir jo vadovaujamos LR Seimo delegacijos Stambule susitikimo su Turkijos užsienio ekonominių santykių valdybos (DEIK) direktore p. Čigdem Tuzun, pastaroji pristatė DEIK susikūrimo istoriją. DEIK yra NVO įsteigta prieš 15 metų bei veikia tarpvalstybinių Verslo tarybų pagrindu. Šiuo metu yra įkurtos 66 dvišalės Verslo tarybos. 1998 metais buvo įsteigta pirmoji Turkijos – Sovietų sąjungos verslo taryba, kuri, subyrėjus Sovietų Sąjungai, pertvarkyta į atskirų buvusios sovietijos respublikų verslo tarybas. Turkijos – Lietuvos verslo taryba buvo įkurta 1993 metais. DEIK nariai renka vykdomąją tarybą. Pasak Č.Tuzun Lietuvos – Turkijos prekyba auga ir pastaruojų metu pasiekė 200 mln. JAV dol. metinės apyvartos. Abi šalys turi dėti daugiau pastangų skatinant dvišalę prekybą, nes visa reikalinga teisinė bazė yra pilnai paruošta. Č.Tuzun taip pat pastebėjo, kad politinė valia yra labai gera, todėl belieka pastūmėti Lietuvos bei Turkijos bendroves kad vienos apie kitas gautų daugiau informacijos ir pradėtų vienos kitomis domėtis. P.Č.Tuzun pranešė, kad forumo organizavimo klausimai padalinti tarp DEIK, Lietuvos (LEPA) ir Vokietijoje esančio instituto INEA. Ji taip pat pasiguodė, kad iki šiol iš Turkijos pusės sukurta verslo taryba neturinti partnerio Lietuvoje, todėl Turkijos verslininkai turi mažai informacijos apie Lietuvą

A.Paulauskas susitikimo pradžioje patvirtino, kad Lietuvos – Turkijos politiniai santykiai yra puikūs. Tą jis pastebėjęs jau kelias dienas vykstančių susitikimų metu. A.Paulauskas pritarė Č.Tuzun, kad dvišaliai ekonominiai santykiai turi augimo petencialo. Pirmininkas pastebėjo, kad š.m. rugsėjo mėn. Vilniuje rengiamas 5-asis Šiaurė – Pietūs ekonominis forumas galėtų pastūmėti Baltijos bei Juodosios jūros regionų ekonominį bendradarbiavimą. A.Paulauskas priminė, kad Lietuvai tapus ES nare, prekyba vyks vadovaujantis ES įstatymais, kurie yra kur kas liberalesni, kurie turėtų paskatinti Lietuvos – Turkijos ekonominį bendradarbiavimą.

Tą pačią dieną LR Seimo pirmininko vadovaujama delegacija taip pat susitiko su Stambulo apskrities valdytoju M.Giuler. Susitikimo metu buvo aptartos galimybė Lietuvos miestams užmegzti broliškus santykius su Turkijos miestais. Valdytojas pasidalino mintimis apie miesto problemas, rengiant šiais metais kelis stambius tarptautinius renginius – Eurovizijos konkursą gegužės mėn. bei NATO viršūnių susitikimą birželio pabaigoje.

Artūras Paulauskas

Rengė: Erika Vėberytė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   TURKIJA

LR Seimas