Lietuvos Respublikos Seimas

2004 03 15 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinko apsaugos komitetas po svarstymo Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3260, Branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3261, Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP- 3262, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3263 nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Poplavski ir K.Skamaraką; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3260, Branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3261, Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3262 ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3263 laukia iki 2004 m. kovo 17 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3260, Branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3261, Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3262 ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3263 iki 2004 m. kovo 23 d.; Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3260, Branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3261, Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3262 ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3263 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. kovo 24 d.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 ir 269 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3301 svarstymą nuspręsta tęsti kitame posėdyje.

Aplinkos apsaugos komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį Uždarosios akcinės bendrovės "Vilniaus vandenys" (toliau – Bendrovė) kvietimu susipažinti su Vilniaus miesto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo technologijomis. Bendrovės pagrindiniai tikslai - tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė atitiktų Lietuvos higienos normas, nustatytas Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimuose (HN 24:2003), o išvalytos nuotekos atitiktų aplinkosaugos nuotekoms nustatytus standartus.

Bendrovė teikia paslaugas 18131 objektui. Vandeniui tiekti Bendrovė eksploatuoja 29 vandenvietes, 59 antrojo ir papildomojo kėlimo siurblines, 45 vandens rezervuarus, 1338 km. vandentiekio vamzdyno. Nuotekoms surinkti ir apdoroti - 864 km. nuotekų tinklų bei kolektorių, 38 nuotekų siurblines ir 8 nuotekų valyklas.

Komitetas apžiūrėjo Geriamojo vandens laboratoriją ir Sereikiškių parko vandenvietę, Virių vandenvietę ir Antavilių gerinimo įrenginius, gamybinę bazę Savanorių pr. 212, mokymo centrą. UAB "Vilniaus vandenys" generalinis direktorius Bronius Miežutavičius informavo apie Vilniaus miesto vandentvarkos ūkio veiklą, plėtros galimybes, finansinę būklę bei pasiektus rezultatus, vykdant veiklos programą – 2001-2005 metų investicinį projektą. Antavilių vandens gerinimo įrenginių technologija buvo pristatyta konkursui "Lietuvos metų gaminys 2002 " ir laimėjo aukso medalį. Šis pripažinimas rodo, kad vartotojams teikiamas vanduo yra kokybiškas, ekologiškas ir visais požiūriais saugus produktas.

Išvažiuojamajame posėdyje dalyvavo: UAB "Vilniaus vandenys" generalinis direktorius Bronius Miežutavičius, Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Arūnas Makauskas, "Vilniaus vandenys" 1 VSC viršininkas Vytautas Žižys", "Vilniaus vandenys" IVC Antavilių baro viršininkas Arūnas Kuzma.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas