Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-15 d. BFK posėdis

1. Bankų įstatymo projektas IXP-3130.

Nuspręsta:

Pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2. Finansų įstaigų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3132.

Nuspręsta:

Pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

3. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams raudimo įstatymo 3,8,20,21,23,24,25ir26 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildyo26(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3133.

Nuspręsta:

Pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. Lietuvos banko įstatymo 8,11,42,43,45,46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3134.

Nuspręsta:

Pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

5. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3290.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

6. Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3291.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

7. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas IXP-3292.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Prekių apyvartos mokesčio įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3267 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /J.Baltrušaitienė/;

- Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3273 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3271 - B.Bradauskas E.Savickas /J.Baltrušaitienė/.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 16.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas