Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-15

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijos Respublikoje įsteigimui.

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

            Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijos Respublikoje įsteigimo. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijos Respublikoje įsteigimo reikalingumui. Klausimą pristatė Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius. Pastaruoju metu bendradarbiavimas su Gruzija ir kitomis Pietų Kaukazo valstybėmis tampa vis labiau aktyvus. Lietuva su šiuo regionu santykius plėtoja tiek dvišalio, tiek regioninio bendradarbiavimo klausimais. Lietuva, skatindama Pietų Kaukazo šalių regioninį bendradarbiavimą yra pasiūliusi 3+3 iniciatyvą, kaip konkrečią galimybę Baltijos valstybėms pasidalinti savo bendradarbiavimo patirtimi su Pietų Kaukazo šalimis. Lietuvos aktyvus bendradarbiavimas su minėto regiono valstybėmis visais lygiais ir formatais būtų indėlis į ES bendradarbiavimo strategijos Pietų Kaukazo regione kūrimą ir įgyvendinimą, bei tuo pačiu prisidėtų prie mūsų būsimo aktyvaus vaidmens šioje organizacijoje formavimo.

            Dėl diplomatinių santykių su Libija užmezgimo. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių su Libija užmezgimui. Klausimą pristatė Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius. 2003 m. viduryje Libija griežtai atsiribojo nuo praeityje turėtų ryšių su teroristinėmis organizacijomis, deklaravo atsisakanti masinio naikinimo ginklų kūrimo programų, įsileido į šalį tarptautinius ekspertus ir pareiškė norinti susigrąžinti tarptautinės bendrijos pasitikėjimą. Libijos valdžios veiksmų atvirumas, nuoseklumas bei vykdomo bendradarbiavimo tęstinumas, naikinant turimas masinio naikinimo ginklų atsargas bei supažindinant Jungtinių Tautų inspektorius su masinio naikinimo ginklų kūrimo detalėmis, pakeitė tarptautinės demokratinės bendrijos  požiūrį į šią šalį. JAV, ES ir kitos valstybės įvardija Libiją kaip teigiamų permainų pavyzdį regiono valstybėms, visų pirma toms, kurios slepia informaciją apie jų vykdomas masinio naikinimo ginklų programas. Lietuvai diplomatinių santykių su Libija užmezgimas būtų natūralus artėjančios narystės ES kontekste, kur Lietuvai jau dabar tenka sėdėti prie bendro stalo su šios valstybės atstovais. Libija yra svarbi ekonominė eilės ES valstybių, visų pirma pietinių jos narių, partnerė.

Tęsė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projekto Nr. IXP-2784(2) svarstymą. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjai Justinas Karosas ir Jonas Čekuolis, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas, Europos Teisės departamento Žmogaus teisių ir tarptautinės teisės skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Mackevičienė, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinės teisės skyriaus pirmasis sekretorius Vytautas Velička, Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyriausioji specialistė Marytė Bagdonavičienė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyriausiasis specialistas Pranas Žukauskas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės vyresnysis patarėjas Justinas Žilinskas bei Valstybės saugumo departamento pareigūnai. Po svarstymo Komiteto nariai nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Užsienio reikalų komiteto pateiktus šio įstatymo projekto patobulinimus ir pastabas. Pagrindinis teikiamo įstatymo projekto tikslas – suderinti užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančias teisės aktų nuostatas su Europos Sąjungos acquis reikalavimais bei nustatyti užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos imigracijos ir prieglobsčio politika derinama siekiant griežtinti procedūras ir didinti jų skaidrumą, todėl Lietuvos Respublikos priimami teisės aktai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 15.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas