Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo pirmininkas ragina daugiau dėmesio skirti vartotojų informavimui

2004 m. kovo 15 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien dalyvaudamas konferencijoje, skirtoje paminėti Europos vartotojų dieną, akcentavo būtinybę daugiau skirti dėmesio ir reikalingų resursų tinkamai informuoti Lietuvos vartotojus apie savo teises ir sugebėtų jomis efektyviai naudotis.

Seimo Pirmininkas įsitikinęs, kad vartotojų teisių gynimas, jų apsaugos standartai bei interesų atstovavimas tapo Lietuvos kasdienybe, o narystė Europos Sąjungoje dar labiau sustiprins šį svarbų procesą. „Šiandien kokybės sąvoką nustato vartotojas. Žinodamas savo teises ir jas realizuodamas vartotojas dalyvauja kokybiško produkto kūrime. Verslo ir vartotojų dialogas yra vienintelis kelias siekiant kokybės, kuri būtų pripažįstama Europos ir pasaulinėje rinkose“, pabrėžė Seimo Pirmininkas. Jis teigė, kad vienas iš prioritetinių vartotojų teises ginančių organizacijų uždavinių – kuo labiau jų teikiamas paslaugas priartinti prie žmogaus, aktyviai dirbant tiek didmiesčiuose, tiek šalies regionuose.

Pasak konferencijos organizatorių, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininko Felikso Petrausko, ypatingas dėmesys bus skiriamas vartotojų švietimo programų, visuomenės informavimo kampanijų rengimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Jis informavo, kad iki kitų metų gegužės 1 dienos Lietuvoje bus įsteigtas ir pradėjęs veiklą Europos vartotojų centras, kurio pagrindinė misija bus informacijos srautų, nusiskundimų valdymas, operatyvus reagavimas į juos. Planuojama, kad šiais metais Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovai pradės dirbti apskrityse, padės įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką ir ginti vartotojų teises.

Konferencijoje dalyvavęs Teisingumo ministras Vytautas Markevičius teigė, kad pernai atliktas visuomenės apklausos tyrimas atskleidė, kad dar labai daug žmonių nežino kaip tinkamai apginti pažeistas vartotojo teises. Anot jo, vartotojo švietimo procesas turi prasidėti dar mokyklos suole. Ministras tikisi, kad mokykloms skirtas vadovėlis „Teisė kiekvienam“, pasirodysiantis šių metų rudenį, taip pat prisidės prie šio kilnaus tikslo.

Vartotojų teisių gynimo įstatymo naująją redakciją, parengtą pagal Europos Sąjungos reikalavimus, planuojama parengti iki š.m. gegužės 1 dienos. Tikimasi, kad naujas įstatymo projektas bus priimtas dar šiemet.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 15.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas