Lietuvos Respublikos Seimas

A.Kunčino komandiruotės į Latvijos Respubliką 2004 02 27-28 d. ataskaita

Seimo valdybos sprendimu vasario mėn. 27 – 28 dienomis buvau komandiruotas į Rygą (Latvijos Respublika), kur dalyvavau tarptautinėje konferencijoje “Nauji iššūkiai socialdemokratijai naujoje Europoje”, kuri buvo skirta Latvijos Liaudies darnos partijos dešimtmečiui.

Konferencijoje buvo surengti trys posėdžiai:

1)socialinės politikos perspektyvos vieningoje Europoje: socialdemokratijos vaidmuo,

2)bendra užsienio ir saugumo politika: ar yra vieninga socialdemokratinė vizija,

3)multikultūrinė visuomenė: kova su diskriminacija.

Konferencijos rezultatai buvo apibendrinti baigiamojoje apskrito stalo diskusijoje “Socialdemokratijos perspektyvos Baltijos šalyse”.

Pirmajame posėdyje buvo padaryti šie pranešimai: “Europos Sąjungos regioninė politika ir socialdemokratijos vaidmuo jos formavime” - C.Guy-Quint (Prancūzijos socialistų partija), “Valstybinės monopolijos ir visuomeninės paslaugos: socialdemokratų vizija” – P.Salkazanovs (Latvijos socialdemokratų sąjunga), “Socialdemokratinės strategijos užimtumo Baltijos jūros regione prielaidos” - P.Palshoj (Šiaurės šalių socialdemokratinio darbininkų judėjimo Jungtinio komiteto generalinis sekretorius, “Sveikatos apsauga: Latvijos socialdemokratų keliamos problemos” – V.Orlovas (Latvijos liaudies darnos partija). Šiame posėdyje aš taip pat padariau pranešimą “Socialdemokratija ir informacinės visuomenės plėtra”, kuriame siekiau parodyti, kad sėkmingas pagrindinių informacinės visuomenės plėtros problemų sprendimas Baltijos šalyse yra socialdemokratinio pobūdžio.

Antrajame posėdyje pagrindinius pranešimus padarė J.Jurkans(Latvijos liaudies darnos partijos pirmininkas) ir T.Tinsgard (Švedijos socialdemokratų partija).

Trečiame posėdyje buvo padaryti šie pranešimai: “Lyčių lygybė ir mažumų teisės” – Ulpu Iivari (Suomijos socialdemokratų partija), “Nacionalinių mažumų gynimo socialdemokratinė strategija” – Czaba Tabajdi (Vengrijos socialdemokratų partija), “Migracija ir auganti įvairovė Europoje: neįvertinti iššūkiai socialdemokratijai” – B.Cilevičs (Latvijos liaudies darnos partija), “Lingvistinė įvairovė: rusų kalba Latvijoje” – T.Liguta (Latvijos rusų kalbos ir literatūros mokytojų asociacijos prezidentė), Čigonų mažuma Latvijoje” - V.Zamycka-Bergendal (NVO “Ame Roma” pirmininkė.

Baigiamojoje apskrito stalo diskusijoje “Socialdemokratijos perspektyvos Baltijos šalyse” Suomijos, Estijos, Latvijos, Latvijos socialdemokratinių partijų atstovai nušvietė situaciją savo šalyse. Latvijos atstovai ypač akcentavo būtinybę susijungti visoms socialdemokratinėms partijoms, pradžioje bent sudaryti šių partijų bendrą sąrašą rinkimuose į Europos parlamentą. Aš savo pasisakyme kėliau mintį, kad Baltijos šalių socialdemokratinės partijos nuolat keistųsi informacija, sistemingai rengtų bendrus seminarus, jų atstovai derintų savo pozicijas ir veiksmus įvairiose Europos parlamentinėse institucijose. Diskusijose gana plačiai buvo kalbama apie pasiruošimą Europos parlamento rinkimams, agitacinį aiškinamąjį darbą, problemas, kylančias integraciniame procese į Europos Sąjungą.

Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas