Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

          Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3238.

 

NUSPRĘSTA:

1.Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” balsavo 7, “susilaikė” – 2 komiteto nariai).

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: Artūras Vazbys.

 

 

2.SVARSTYTA:

Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3236 ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1.       Iš esmės įstatymo projektui pritarti.

2.       Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir įvertinant kitų juridinių asmenų pateiktus pasiūlymus.

3.       Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

3.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Vandens įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektoIXP-3214(2) svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

4.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo projekto IXP-3268ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

5.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo  projekto IXP-3275 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Veselką, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

6.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3271svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

7.SVARSTYTA:

             Pasirengimasklausimo “Dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2004-02-10 rašto Nr.156 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų Nr.03-76 ir Nr. 03-77 elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarkos 2004 metams”svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-15) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-15) darbotvarkę.  

 

 

 

Taip pat vyko Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo projekto IXP-3203ES klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 10.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas