Lietuvos Respublikos Seimas

APIE 2004.03.08 POSĖDĮ

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-03-08 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo projektą IXP-3054

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Apskrities valdymo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3217

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3552

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Savivaldybių tarybų rinkimų 35, 86, 88(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3277

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 - Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 40, 48, 57, 60, 64, 82, 84. 88, 97, 108, 109, 122, 123, 124 ir 125 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3146

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadąbei šiuos komiteto siūlymus:

1) 1 straipsnio, 9 dalies redakciją suderinti su Vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies redakcija;

2) įvertinti, projekto 1 straipsnio, keičiančio įstatymo 2 straipsnį, 17 dalies nuostatą, kuria administracinių ginčų subjektu su administracija pripažįstamas tik valstybės tarnautojas (t.y. susiaurinamas subjektų ratas kas vargu ar pasitarnaus teisėtumo stiprinimui žinant, kad viena administracinio ginčo šalis – administracija,– gali konfliktuoti tiek su valstybės tarnautoju, tiek ir su kitu tarnautoju, kuris susijęs teisiniais santykiais su ta pačia administracija); Komitetas nepritaria subjektų rato susiaurinimui. (Balsavimo rezultatai:bendru sutarimu “už“.)

- Sveikatos sistemos įstatymo 66 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3218,

nusprendė:

Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio papildymo įstatymų projektą IXP-3219

nusprendė:

Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Dėl darbo grupės sudarymo Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti

 nusprendė: Siekiant įgyvendinti 2004 m. vasario 11 d. ir vasario 13 d. Konstitucinio teismo nutarimus sudaryti darbo grupę Vietos savivaldos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektui parengti šios sudėties:

Alfonsas Pulokas, darbo grupės pirmininkas; darbo grupės nariai: Algis Rimas, Seimo narys; Jonas Jurkus, Seimo narys; Alvydas Ramanauskas, Seimo narys; Eligijus Masiulis, Seimo narys; Valdemar Tomaševski; Seimo narys; Algirdas Astrauskas, Vidaus reikalų ministerija, sekretorius; Ričardas Malinauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;  Sigitas Šiupšinskas, LSA administracijos direktorius; Paulius Skardžius, Vidaus reikalų ministerija, Viešojo administravimo direktorius; Vytautas Butkus, Vidaus reikalų ministerija, Vietos savivaldos politikos skyriaus vyresnis specialistas; Kęstutis Masiulis, Vilniaus m. vicemeras; Bronius Kleponis, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, vyresnis patarėjas.

Posedžio metu Komiteto nariai susipažino su Europos Sąjungos Tarybos daugiamete strategine programa 2004-2006 ir jai pritarė bei pritarė Komiteto pasiūlymams Seimo VIII (pavasario) sesijai.

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas