Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 8 d. posėdyje

Seimo Pirmininko pavedimu svarstytas Seimo narės Dalios Teišerskytės pasiūlymas keisti Seimo statutą – Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą perorganizuoti į du savarankiškus komitetus: Švietimo ir mokslo komitetą bei Kultūros komitetą. Seimo narės Dalios Teišerskytės nuomone, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kultūros srityje atsiras daugiau darbo, stiprinant lietuviškąjį identitetą. Kultūros komitetas turėtų koncentruotis ties kultūros plėtros skatinimo darbu, kultūros problemų sprendimu ir šios srities darbuotojų teisių gynimu. Komitetas iš principo pritarė tokiam pakeitimui, tik siūlo šį projektą įgyvendinti kitoje Seimo kadencijoje.

Komitetas svarstė ir pritarė darbo planui pavasario sesijoje.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas