Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

         Seimo narių G.Kniukštos (2004-03-03), G.Dalinkevičiaus (2004-03-05) ir  J.Budrevičiaus ir A.Vazbio (2004-03-08) pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP). 

 

NUSPRĘSTA:

1.      Pritarti Seimo nario G.Kniukštos (2004-03-03) pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP) papildyti įstatymo projekto 10 straipsnį 2 dalimi (“už” balsavo 5, “prieš” – 5 komiteto nariai, todėl balsavimo rezultatus lėmė komiteto pirmininko balsas).

 

2.      Nepritarti Seimo nario G.Dalinkevičiaus (2004-03-05) pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP) (bendru sutarimu).

                        

3.      Pritarti Seimo narių J.Budrevičiaus ir A.Vazbio (2004-03-08) pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP) pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip (bendru sutarimu):

 

“2 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

         Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2004 m. balandžio 1 15 d. patvirtina šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus arba tai padaryti įgalioja kitas institucijas.”

 

 

 

Taip pat vyko Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo  projekto IXP-3239 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas