Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-08 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-03-08

 

 

Komitetas 2004-03-08 posėdyje svarstė Įstatymo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties ratifikavimo projektą Nr.IXP-3287, kuriam bendru sutarimu pritarė. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Daugiašalių santykių departamento direktorius Rokas Bernotas ir Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius Andrius Namavičius.

Taip pat Komitetas svarstė Seimo kontrolierių įstaigos vadovo Romo Valentukevičiaus raštą, kuriame siūloma parengti naujos redakcijos Seimo kontrolierių įstatymą, atitinkantį daugelio Europos šalių Ombudsmenų įstatymų pagrindines nuostatas, tuo užtikrinant Lietuvos, kaip Europos Sąjungos narės, statusą. Komitetas nusprendė kreiptis į Seimo valdybą sudaryti darbo grupę naujos redakcijos Seimo kontrolierių įstatymui parengti.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 08.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas