Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-05 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2004-03-05

 

 

 

Dėl antisemitinių publikacijų “Respublikos”

ir “Vakaro žinių” dienraščiuose

 

 

 

Žmogaus teisių komitetas, primindamas, kad 1991 m. kovo 12 d. Lietuva prisijungė prie Tarptautinės žmogaus teisių chartijos, kurios viename iš dokumentų – Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 20 straipsnyje – smerkiami karo kurstymas, nacionalinė, rasinė ar religinė neapykanta ir bet kokios diskriminacijos, priešiškumo ar prievartos formos, pabrėžia, kad Lietuva įsipareigojo siekti gerbti bendrąsias žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis nustatė, kad tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymas, šmeižtas ir dezinformacija yra nusikalstami veiksmai. Ši nuostata įtvirtinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Konvencijos 10 straipsnis numato, kad kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, tačiau šios Konvencijos 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad naudojimasis šiomis laisvėmis turi būti susijęs su pareigomis ir atsakomybe, sąlygojama tokių apribojimų, kuriuos nustato įstatymai ir kurie demokratinėje visuomenėje būtini užtikrinti valstybės saugumui, teritoriniam vientisumui ar viešajai tvarkai, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nusikaltimams.

Žmogaus teisių komitetas, vadovaudamasis doroviniais reikalavimais, paisydamas esminių žmogaus teisių ir laisvių, pasmerkdamas ir netoleruodamas antisemitinių apraiškų “Respublikos” ir “Vakaro žinių” dienraščių publikacijose, atkreipia teisėsaugos institucijų dėmesį ir prašo operatyviau įvertinti, ar minėtose publikacijose nėra nusikaltimo sudėties pagal Baudžiamojo kodekso 25 skyriaus 170 straipsnį – “Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę”.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 08.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas