Lietuvos Respublikos Seimas

R. Šukio ir R.A.Sedlicko komandiruotė į Belgijos Karalystę 2001 m. vasario 26-29 d. ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo nariai R.Šukys ir R.A.Sedlickas 2001 m. vasario 26-29 d. Europos Parlamento Teisingumo ir vidaus reikalų komiteto kvietimu su darbo vizitu lankėsi Belgijos Karalystėje.

Seminaro tiklas – susipažinti bei aptarti ES vykdomą politiką teisingumo ir vidaus reikalų bendradarbiavimo klausimais su besirengiančiomis narystei ES kandidatėmis.

Seminare kalbėta apie kylančias problemas dėl išorinių sienų apsaugos bei kontrolės, vizų politikos, migracijos, prieglobsčio, narkotinių medžiagų kontrolės. Kova su organizuotu nusikalstamumu, terorizmas, policijos, muitinių bendradarbiavimas, teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose ir civilinėse bylose, duomenų apsauga yra taip pat svarbūs klausimai. ES siekis yra užtikrinti saugią, teisingą ir laisvą erdvę gyventi. Šių tikslų siekiama glaudesniu bendradarbiavimu bei taisyklių, nuostatų derinimu.

2001 m. vasario 27 d. Europos parlamente R.Šukys pristatė ir įteikė pranešimą tema “Piliečių laisvės ir teisės, teisingumas ir vidaus reikalai”. 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu patvirtino Lietuvos Respublikos derybinę poziciją derybose dėl ES narystės “Teisingumas ir vidaus reikalai”. Lietuvos Respublika pritaria visam ACQUIS bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse ir neprašo pereinamųjų laikotarpių ar išimčių šiame derybiniame skyriuje.

2001 m. vasario 28 d. R.Šukys ir R.A.Sedlickas Europos Komisijoje stebėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos derybinės grupės technines konsultacijas konkrečiais derybiniais klausimais, liečiančiais teisingumą ir vidaus reikalus.

PRIEDAS. “Piliečių laisvės ir teisės, teisingumas ir vidaus reikalai” 2001 m. vasario 27 d. Europos Parlamente R.Šukio pristatytas pranešimas, 6 lapai, anglų kalba.

Pagarbiai,

Seimo narys Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 03 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas