Lietuvos Respublikos Seimas

A. Bauros komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika) 2004 m. vasario 12 - 13 d. ataskaita

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas.

2. Komiteto 2004 m. veiklos aptarimas:

 kitas komiteto posėdis (2004 m. rugsėjo 9–10 d., Estija): pasiūlymai dėl posėdžio darbotvarkės ir programos;

 dalyvavimas BTKT seminare uostų politikos klausimais (2004 m. balandžio 23–24 d., Lježas): pasiūlymai dėl seminaro temų ir komiteto indėlio į seminarą.

3. Pasiūlymai dėl Baltijos Asamblėjos 23-ajai sesijai teiktinų komiteto dokumentų projektų.

4. Bendradarbiavimas su Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komitetu:

4.1. komitetų susitarimo memorandumo ir bendro pareiškimo dėl laivybos ir naftos transportavimo Baltijos jūroje įgyvendinimas;

4.2. komiteto dalyvavimas Šiaurės Tarybos teminėje konferencijoje apie Šiaurės dimensiją (2004 m. balandžio 14–15 d., Suomija): pasiūlymai dėl BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto ir ŠT Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto posėdžio darbotvarkės.

5. Trišalės Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferencijos ,,Tvarios energijos gamyba ir vartojimas – vizijos ir realybė” (2004 m. gruodžio 9–11 d., Oslas) planavimas: siūlomos temos, siūlomi pranešėjai bei organizacinės pastabos.

6. Kiti klausimai.

Posėdžio dalyviai:

1. Indulis Emsis, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas

2. Küllo Arjakas, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas

3. Antanas Baura, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas

4. Ants Pauls, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto narys

5. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

6. Marika Laizāne–Jurkāne, projektų vadovė, BA Sekretoriatas

1. Atidarymas

I. Emsis pasveikino posėdžio dalyvius ir pristatė posėdžio darbotvarkę.

2. Komiteto 2004 m. veiklos aptarimas

 Kitas komiteto posėdis (2004 m. rugsėjo 9–10 d., Estija): pasiūlymai dėl posėdžio darbotvarkės ir programos

A. Pauls pasakė, kad komiteto nariai gali teikti siūlymus dėl komiteto posėdžio Estijoje.

I. Emsis pasiūlė aplankyti Narvos rajoną, kuris komiteto nariams yra labai įdomus tiek aplinkos, tiek energetikos požiūriu.

A. Baura palaikė I. Emsis pasiūlymą posėdį surengti Narvoje ir paprašė siūlyti posėdžio darbotvarkės temas.

A. Pauls pažymėjo, kad galimas posėdžio darbotvarkės temas būtina aptarti su ekspertais. Pavyzdžiui, komiteto nariai Narvoje galėtų aplankyti pavojingų atliekų kapinyną.

I. Emsis paklausė, ar įmanoma posėdį organizuoti penktadienį, rugsėjo 10 d. ir šeštadienį, rugsėjo 11 d. (atvykstant ketvirtadienį, rugsėjo 9 d.), nes Latvijos parlamentarams ketvirtadienį laiku atvykti sudėtinga dėl plenarinio posėdžio.

A. Pauls pažymėjo, kad Estijos delegacija parengs preliminarią kito posėdžio programą ir ją pateiks delegacijoms.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai nusprendė kitą komiteto posėdį surengti rugsėjo 9–11 d. Narvoje, Estija.

 Dalyvavimas BTKT seminare uostų politikos klausimais (2004 m. balandžio 23–24 d., Lježas): pasiūlymai dėl seminaro temų ir komiteto indėlio į seminarą

I. Emsis informavo, kad š. m. balandžio 23-24 d. Lježe Beneliukso parlamentas rengia seminarą uostų politikos klausimais, ir paklausė, ar komiteto nariai turi pasiūlymų dėl seminaro temų. Jis taip pat pranešė, kad apibrėžus seminaro temas Aplinkosaugos ir energetikos komiteto ir Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto nariai turės apsispręsti dėl bendrų pranešimų kiekviena tema pristatymo.

Jis informavo, kad seminaro metu bus organizuotos pažintinės išvykos į Lježo uostą.

A. Baura pasakė, kad būtų įdomu nuvykti susipažinti su Antverpeno uostu.

I. Emsis pasakė, kad per pažintines išvykas į uostus būtų įdomu sužinoti, kaip uostuose valoma nafta, o taip pat kaip rengiamos uostų plėtros strategijos bei kaip uostų teritorijoje saugoma aplinka.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai nusprendė siūlomas seminaro temas bei pasiūlymus dėl pažintinių išvykų aptarti savo šalių delegacijose ir šiuos pasiūlymus pateikti iki vasario 23 d.

3. Pasiūlymai dėl Baltijos Asamblėjos 23-ajai sesijai teiktinų komiteto dokumentų projektų

I. Emsis paklausė, ar yra pasiūlymų dėl Baltijos Asamblėjos 23-ajai sesijai teiktinų komiteto dokumentų projektų.

K. Arjakas pažymėjo, kad reikėtų vieną iš komiteto posėdžių paskirti arba aplinkos klausimams, arba energetikos klausimams.

I. Emsis pažymėjo, kad komiteto nariai laikosi tokios tvarkos, nes šiais metais jie sprendžia energetikos klausimus.

K. Arjakas pasiūlė apsvarstyti galimybę parengti dokumento projektą energetikos klausimais.

I. Emsis pasiūlė per Lježe vyksiantį BTKT seminarą uostų politikos klausimais surengti trumpą komiteto posėdį ir aptarti pasiūlymus dėl to dokumento projekto.

Komiteto sprendimai:

1. Nuspręsta diskusijas apie komiteto dokumento projekto, teiktino sesijai, rengimą pratęsti per kitą komiteto posėdį.

2. Nuspręsta, kad dokumento projektas bus rengiamas energetikos klausimais.

3. Nuspręsta per Lježe vyksiantį BTKT seminarą uostų politikos klausimais surengti trumpą komiteto posėdį ir aptarti pasiūlymus dėl to dokumento projekto.

4. Bendradarbiavimas su Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komitetu:

 komitetų susitarimo memorandumo ir bendro pareiškimo dėl laivybos ir naftos transportavimo Baltijos jūroje įgyvendinimas

 komiteto dalyvavimas Šiaurės Tarybos teminėje konferencijoje apie Šiaurės dimensiją (2004 m. balandžio 14–15 d., Suomija): pasiūlymai dėl BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto ir ŠT Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto posėdžio darbotvarkės

I. Emsis informavo, kad komiteto nariai gavo oficialų žodinį kvietimą dalyvauti š. m. balandžio 14-15 d. Helsinkyje vyksiančioje Šiaurės Tarybos teminėje konferencijoje.

A. Baura pažymėjo, kad ši konferencija komitetui galėtų būti labai įdomi.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai nusprendė dalyvauti Šiaurės Tarybos teminėje konferencijoje.

5. Trišalės Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferencijos ,,Tvarios energijos gamyba ir vartojimas – vizijos ir realybė” (2004 m. gruodžio 9–11 d., Oslas) planavimas: siūlomos temos, siūlomi pranešėjai bei organizacinės pastabos

I. Emsis paskatino komiteto narius aptarti siūlomas konferencijos darbo grupių temas.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai sutarė, kad Baltijos valstybėms labiausiai tiktų tokios konferencijos darbo grupių temos:

 finansinės ir politinės paskatos reinvestuoti į elektrines ir paskirstymo sistemas integruotoje ir konkurencingoje tiekimo rinkoje;

 politinės ir finansinės paskatos daugiau naudoti alternatyvius energijos šaltinius (saulės, vėjo ir t.t.);

 veiksmingos politinės iniciatyvos skatinti efektyvų energijos naudojimą (faktorius 4 ir faktorius 10);

 Kioto protokolo nuostatos (įskaitant ES prekybą kvotomis ir išmetamųjų teršalų leidimais).

Tvirtino:

A. Baura, Baltijos Asamblėjos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas