Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Airijos Respubliką (2004 02 18-19)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2004 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 1960 buvau komandiruotas į Dubliną (Airijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių ir stojančių bei šalių kandidačių parlamentų Europos reikalų komitetų konferencijos (COSAC) parengiamajame posėdyje.

Posėdžiui pirmininkavo Airijos Oireachtas (parlamento) Jungtinio Europos reikalų komiteto pirmininkas Gay Mitchell TD. Jis pasveikino konferenciją, pabrėžė aktyvią Airijos Airijos poziciją pirmininkavimo metu, ypatingai atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti parlamentų vaidmenį išsiplėtusioje Europoje ir pasiūlė mums patvirtinti posėdžio darbotvarkę, kurioje buvo numatyta:

1. Airijos Europos reikalų ministro Dick Roche TD kalba,

2. Europos Sąjungos reiklaų parlamentinė kontrolė pagal Amsterdamo sutarties protokolą “Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje”,

3. Europos Audito rūmų vaidmuo,

4. COSAC nuostatų pataisos, kurios buvo svarstytos ankstesnėje konferencijoje numatant teisę regioniniams parlamentams dalyvautistebėtojais COSAC veikloje.

Darbotvarkė iš esmės liko tokia pati, tik buvo įtrauktas Danijos delegacijos pasiūlymas dėl COSAC sekretoriato techninio aprūpinimo.

Airijos Europos reikalų ministras Dick Roche TD pradėjo savo kalbą nuo būtinybės įsiklausyti į dabar jau 450 milijonų europiečių balsų, siekti aktyvumo, viešumo, atvirumo ir skaidrumo Europos Sąjungos reikaluose. Tuo tikslu Airijoje tęsiama visuomenės informavimo kampanija, savo darbą tęsia jos Nacionalinis Europos Forumas (panašus į mūsų Europos Sąjungos Ateities forumą). Labai sustiprinta parlamentinė Europos Sąjungos reikalų kontrolė. Jungtinio parlamentinio Europos reikalų komiteto sudėtyje įsteigtas specialus pakomitetis, nagrinėjantis Europos Sąjungos teisės aktų poveikį Airijai. Į veiklą įtraukti nuo Airijos išrinkti europarlamentarai. Visuomenėje rengiamos viešosios sesijos, kur pranešimus skaito ekspertai ir akademinė visuomenė. Ministrai reguliariai atsiskaito Airijos parlamentui už savo veiklą Europos Sąjungos tarybose. Buvo pristatyta ir viena naujovė – š.m. balandžio 7-8 dienomis Wicklow mieste bus rengiama neformali Europos Sąjungos valstybių, stojančių šalių ir šalių kandidačių konferencija apie visuomenės informavimą Europos Sąjungos reikaluose. Į ją galbūt bus kviečiami ir nacionalinių parlamentų atstovai. Mes parėmėme šią iniciatyvą. Ministras pabrėžė, kad gegužės 1 dieną Airija planuoja rengti iškilmes, į kurias bus pakviestos visos 10 stojančių valstybių.

Ministro klausėme įvairių dalykų: kokia Europos konstitucinės sutarties perspektyva, ar nėra rizikos, kad po naujų rinkimų Konvento rezultatai bus peržiūrėti ir t.t. Ministras pasisakė už tai, kad Airijoje būtų išspręsti visi ginčai dėl konstitucinės sutarties. Po klausimų sekė pasiūlymai: Lietuvos delegacijos vardu pasiūliau, kad COSAC priimtų kreipimąsi į nacionalinius parlamentus gegužės 1-9 dienomis surengti Europos dieną ar Europos savaitę. Tą pasiūlymą registravome ir raštu. Jis buvo labai šiltai palaikytas. Taip pat COSAC priėmė kreipimąsi į Tarpvyriausybinę konferenciją, kad būtų priimta Europos Sąjungos konstitucinė sutartis.

Po ministro pasisakymo svarstyti kiti klausimai: pritarta gegužės 19-29 dienų darbotvarkei, kurioje numatyta svarstyti šiuos klausimus:

1. Airijos Užsienio reikalų Ministro Brian Cowen pranešimą,

2. Europos Sąjungos reikalų parlamentinę kontrolę,

3. Europos Audito rūmų vaidmenį,

4. Lisabonos strategijos raidą,

5. Diskusiją dėl COSAC nuostatų pataisų dėl regioninių parlamentų dalyvavimo ir COSAC Troikos viešumo.

Mes palaikėme šiuos klausimus, ypač britų pasiūlymą dėl Troikos viešumo, danų pasiūlymą stiprinti COSAC sekretoriato techninę bazę (tam nepritarė tik italai) ir nepalaikėme Nyderlandų ststovų siūlymo, kad būtų apribotas COSAC darbo kalbų skaičius. Taip pat nutarta Nyderlandų pasiūlymą dėl ankstyvojo perspėjimo mechanizmo įtraukti į š.m. gegužės mėnesio darbotvarkę.

Šiame posėdyje su manimi kartu dalyvavo Seimo Europos reikalų komiteto vyr.patarėja Loreta Raulinaitytė.

PRIDEDAMA:

1. COSAC parengta posėdžio medžiaga, 4 lapai,

2. Airijos Europos reikalų Ministro Dich Roche TD kalba, 7 lapai,

3. Danijos Europos reikalų komiteto pirmininko Claus Larsen-Jensen pasiūlymas, 1 lapas,

4. Jungtinės Karalystės delegacijos pasiūlymas, 1 lapas,

5. Lietuvos delegacijos pasiūlymas, 1 lapas,

6. Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymai, 2 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AIRIJA

LR Seimas