Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2004 01 11-13)ataskaita

Š.m. lapkričio 25 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Biuro posėdyje Paryžiuje. Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

ETPA Biuras – aukščiausia sprendimus einamaisiais Europos Tarybos klausimais priimanti institucija.

ETPA Biuras išklausė Asamblėjos prezidento, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus informacijas apie aktualius Europos Tarybos klausimus bei organizacijos veiklą.

Biuras svarstė artėjančios ETPA sausio mėnesio sesijos darbotvarkę. Nutarta įtraukti į darbotvarkę neeilines diskusijas šiais klausimais: “Demoktratijos ir terorizmo priešpriešos problemos” bei “Konstitucinė krizė Ukrainoje”. Sesijos metu bus parengtos rezoliucijos šiais klausimais, dėl kurių bus balsuojama. Atkreiptinas dėmesys, jog Ukrainos klausimą į darbotvarkę pasiūlė įtraukti dalis Ukrainos delegacijos, atstovaujanti opozicines frakcijas. ETPA Biuras didele balsų dauguma (už – 12, prieš – 1, susilaikė – 2) pritarė šiam pasiūlymui, kurį dar turės patvirtinti balavimas sesijos pradžioje.

Monako narystės ET prašymas. Nutarta išbraukti šį klausimą iš sausio mėnesio darbotvarkės, kadangi iki šiol nepavyko susitarti su Monako valdžia dėl konkrečių šios valstybės įsipareigojimų Europos Tarybai tapus nare. Monako pusė prašo neįpareigoti jos ratifikuoti kai kurių Europos žmogaus teisių konvencijos papildomų protokolų, kurie iš esmės kertasi su Monako įstatymais. Nepasiekus bendro susitarimo, Monako narystės klausimas atidėtas iki šių metų balandžio ETPA sesijos.

ETPA Biuras pritarė prašymui pakviesti kalbėti sesijos metu naujai išrinktą Gruzijos prezidentą M.Saakališvilį. Beje, tai būtų pirmasis viešas M.Saakališvilio pasisakymas tarptautinei auditorijai po prezidento rinkimų Gruzijoje.

Pagal susiklosčiusią tradiciją ETPA Biuras nutarė pakviesti svečiais du Baltarusijos parlamento narius stebėti sesijos darbą. Biuras primygtinai pareikalavo Baltarusijos parlamento vadovybės, kad vienas iš dviejų narių turi atstovauti opoziciją (šiuo atveju turima galvoje “Respublikos” grupė).

Lenkijos ambasadorius prie Europos Tarybos K.Kocel informavo Biuro narius apie tai, kaip vyksta pasirengimas Trečiąjam Europos Tarybos viršūnių susitikimui, kuris, tikėtina, įvyks 2005 metais Varšuvoje. Aptartos galimos viršūnių susitikimo temos.

Biuras pritarė Parlamentinės Asamblėjos 2004 m. biudžetui.

Išklausyta ataskaita apie parlamento rinkimų Serbijoje stebėjimą. Padariau pranešimą šiuo klausimu, kadangi kaip ET monitoringo reporteris Serbijai ir Juodkalnijai buvau paskirtas stebėtoju nuo šios organizacijos. Pranešimo turinys buvo sutiktas itin palankiai tarp kitų Biuro narių.

Biuras nutarė siųsti ET stebėtojų grupes šiems rinkimams: Prezidento rinkimai Rusijoje kovo 14 d. bei Gruzijos parlamento rinkimai kovo 28 d.

ET bando užmegzti glaudesnius ryšius su Kazachstano parlamentu. Gautas palankus pritarimo bendradarbiavimui laiškas iš Kazachstano pusės. Tikimasi, kad ET – Kazachstano bendradarbiavimo susitarimas mbus pasirašytas šių metų balandžio mėnesį.

Kiekvienos ETPA sesijos pradžioje Biuras atsiskaito asamblėjai už savo veiklą (taip vadinamas “progress report”). Sausio mėnesio sesijai ETPA Biuras įpareigojo mane parengti pranešimą – ataskaitą apie Biuro veiklą.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas