Lietuvos Respublikos Seimas

V.Kvietkausko, A.Sakalo, A.Saudargo komandiruotės į Austrijos Respubliką (2004 02 18-21)ataskaita

Seimo delegacijos nariai ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje A.SAKALAS ir A.SAUDARGAS dalyvavo ESBO Parlamentinės Asamblėjos žiemos posėdyje vasario 18-21 dienomis, V.KVIETKAUSKAS – vasario 19-20 dienomis. Delegacijos nariai dalyvavo Asamblėjos diskusijose ir pokalbiuose su Asamblėjos nariais.

Žiemos posėdyje buvo apsvarstyta organizacijos veikla po metinės sesijos Roterdame 2003 m. Posėdyje kalbėjęs ESBO pirmininkaujantis S.Passy pabrėžė, kad didžiausias dėmesys bus skiriamas Ministrų tarybos sprendimų įgyvendinimui. ESBO pirmininkaujantis ir ESBO generalinis sekretorius J.Kubiš pažymėjo Asamblėjos rekomendacijas, pasiūlymus ir kitokį indėlį, įsijungiant ir į Organizacijos vidaus – biudžeto, struktūros, bei veiklos regionuose klausimus.

Asamblėjos nariams buvo pristatytas ESBO PA darbo grupių nuveiktas darbas. Apibudinant darbo grupės Baltarusijos klausimais veiklą, darbo grupės vadovė U.Zapf padėtį Baltarusijoje įvertino pesimistiškai - “iš blogos tapusia blogesne”. Kalbant apie Gruzijos Respubliką, Asamblėjos vadovai pakvietė paremti šios šalies demokratinius pertvarkymus. Didelio susidomėjimo susilaukė ESBO misijos vadovo Moldovos Respublikoje W.Hill pasisakymas, kuris pristatė Stambulo viršūnių susitikimo sprendimų įgyvendinimo eigą.

Posėdyje buvo aptarti metinės sesijos pranešimai. Pranešta, kad numatytas rinkimų Gruzijos Respublikoje, kuriam ESBO įgaliojo vadovauti Asamblėjos prezidentą, stebėjimas. Taip pat įteikta ESBO žurnalizmo ir demokratijos premija. Šiemet ji paskirta Žurnalistų gynybos komitetui.

Apibendrinant posėdžio darbą ESBO PA Prezidentas B.George pažymėjo, kad Asamblėja daug nuveikė ir toliau skirs didelį dėmesį rinkimų stebėjimui. Numatyta, kad Asamblėja tęs aktyvią veiklą tiek visos ESBO darbe, tiek vystant bendradarbiavimą su Viduržemio jūros valstybėmis.

Delegacijos pirmininkas prof. Aloyzas Sakalas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas