Lietuvos Respublikos Seimas

E.Vareikio komandiruotės į Italijos Respubliką (2004 01 29-02 01)ataskaita

Parlamentinis forumas vyko AWEPA, Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP), bei Italijos vyriausybės iniciatyva. Jame dalyvavo apie 20 šalių iš Afrikos - Angolos, Botsvanos, Burundžio, Kenijos, Kongo, Kongo Demokratinės Respublikos, Lesoto, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ruandos, Svazilendo, Tanzanijos, Ugandos, Zambijos - ir daugiau kaip 20 Europos šalių atstovai, daugiausia Parlamentarai, Europos parlamento nariai, tarptautinių organizacijų: Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Tarpparlamentinės Sąjungos, Pasaulio banko, Afrikos Vystymo banko ir kt.

Darbas vyko 5-se sekcijose: Tūkstantmečio tikslų pasiekimo, ekonominio, parlamentonio bendradarbiavimo, šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo bei kovos su AIDS. Man teko būti sekcijos apie šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą komentatoriumi.

AWEPA tarybos posėdyje buvo atstovaujama dauguma organizacijos sekcijų: Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Švedija, Vokietija.

Be įprastinių Tarybos funkcijų, tokių kaip darbo ataskaitos pristatymas, finansinė ataskaita, pranešimai iš sekcijų kalbėta apie AWEPA plėtros strategiją atsižvelgiant į tai, kad kitais metais ES išaugs iki 25 šalių. Vyko AWEPA prezidento, viceprezidentų, sudarančių valdybą ir iždininko rinkimai. 2005-2009 metų kadencijai.

Naudingi pastebėjimai:

Forumas parodė, kad demokratijos progresas Afrikoje yra gana menkas, nors daugėja šalių, kurias galima laikyti demokratinėmis. Ekonominis bendradarbiavimas tarp Afrikos šalių vystosi vangiai, nes daugumos šalių ekonomika orientuota į eksportą į Europos šalis.

Informacinių technologijų klausimais diskusijoje pastebėta, kad jos iš tikro pagerintų demokratijos galimybes, tačiau be aiškios politinės valios nėra lemiamos. Šiandien yra techninė galimybės kompiuterizuoti parlamentus, tačiau dauguma rinkėjų neturi galimybių naaudotis technologijomis – yra neraštingi, neturi interneto ryšio, dažnai net iš viso neturi elektros.

Nėra tinkamo metodo AIDS prevencijai Afrikoje. Šiuo metu trys ketvirtadaliai sergančių AIDS yra Afrikoje (daugiau kaip 30 mln.), kai kuriose šalyse viruso nešiotojų skaičius siekia 20-40 procentų, išmiršta vidutinio amžiaus darbingiausi žmonės, daugėja našlaičių. Tai nėra vien tik sveikatos apsaugos problema, tai ir ekonominė ir socialinė problema. Suprantama, kad problemos negalima išspręsti vien finansine parama ar socialinėmis programomis. Labai mažai veiksmingos dėl specifinio gyvenimo būdo yra ir prevencinės priemonės. Krenta į akis korupcija, valdžios, ypač vietinės nenoras imtis radikalių priemonių.

Išreikšta nuomonė, kad šiandien Afrika dar neturi aiškios strategijos, kaip reiktų ją refornuoti, kad atsirastų stimulas bendrosios rinkos Afrikoje kūrimui, o tuo pačiu ir stimulas stabiliai demokratijai.

AWEPA prezidentu perrinktas olandas Jan Nico Scholten. Vienu iš septynių vice-prezidentų tapo Egidijus Vareikis. Tai laikoma svarbiu žingsniu, kadangi kitais metais dešimt naujų šalių papildys ES, ir tos naujos šalys turės galimybę įtakoti ES politikos Afrikos atžvilgiu formavimą. Šiandien praktiškai nė viena iš šalių kandidačių neturi savo Afrikos politikos, šalyse mažai domimasi tiek Afrikos problemomis, tiek galimybėmis, kurias teisia bendravimas su Afrika. nesidomėjimas dažniausiai motyvuojamas lėšų ir interesų stoka. AWEPA mano, kad galima pradėti keletą iniciatyvų, leisiančių formuoti Afrikos politiką Vidurio Europos šalyse, o taip pat artikuliuoti šių šalių interesus.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2004 02 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas