Lietuvos Respublikos Seimas

J.Sabatausko ir R. Šukio komandiruotės į Jungtinę Karalystę (2003 11 26-27)ir Nyderlandus (2003 11 28-29) ataskaita

Seimo valdyba komandiravo Seimo narius Julių Sabatauską ir Raimondą Šukį, dalyvaujančius 2003 m. spalio 7 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr.224 sudarytoje valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemos tobulinimo koncepcijos, krypčių ir reikalingų teisės aktų parengimo programoje Lietuvoje darbo grupėje, 2003 m. lapkričio 26-27 d. į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystę (Škotijos miestą Edinburgą) ir 2003 m. lapkričio 28-29 d. į Nyderlandų karalystę (Amsterdamą). Kartu vyko darbo grupės nariai: Tomas Baranovas – Teisingumo ministerijos teisinių institucijų departamento direktorius, Jurga Kontutienė – Teisingumo ministerijos teisinių institucijų departamento vyresnioji specialistė, Rytis Paukštė – LR Vyriausybės kanceliarijos teisės ir teisėtvarkos departamento patarėjas, Linas Sesickas – Atviros Visuomenės instituto teisingumo iniciatyvos konsultantas. Šią kelionę organizavo ir finansavo Atviros visuomenės instituto Budapešto atstovybė.

Komandiruotės tikslas – pristatyti ir aptarti 2004 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformos krypčių metmenis, susipažinti su teisinės pagalbos valdybų ir viešųjų advokatų kontorų veikla, su egzistuojančia teisine sistema – valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir teismų praktika, bendrąja teise, viešųjų advokatų kontorų statusu, jų darbo organizavimu bei principais.

2003 m. lapkričio 27 d. Edinburge darbo grupės nariai išklausė Roger Smith teisinės sistemos Anglijoje apžvalgą. Buvo pristatyta “bendrosios teisės”, baudžiamosios teisės sistema, susijusių institucijų: policijos, vidaus reikalų ministerijos, valstybinio prokuroro tarnybos, teisinių paslaugų komitetų, teismų, konstitucinių reikalų departamento bendradarbiavimas, teismų struktūtra. Taip pat kalbėta ir apie bylos procesą, valstybės teisinės pagalbos organizavimą ir užtikrinimą per policijos komisariatuose, magistratų teismuose budinčius solicitorius (žemesnio rango advokatas), teisininkus, viešąsias advokatų kontoras, teisinės pagalbos civilinėse ir kitose bylose tipus, teikėjus, teikėjų finansavimą, kokybės užtikrinimą.

Susitikime su Škotijos teisinės pagalbos valdyba (ŠTPV) buvo aptarta statutinės teisinės pagalbos tipai, tinkamumo gauti teisinę pagalbą reikalavimai. Pristatyta pačios ŠTVP kompetencija, struktūra, finansavimas, teisinės pagalbos teikėjų santykiai su ŠTVP. Taip pat nagrinėta viešųjų advokatų kontorų steigimo pagrindimas, jų tikslai bei paslaugų kokybės užtikrinimas.

Susitikime su viešosios gynybos solicitorių kontora supažindinta su tvarka gauti valstybės apmokamo solicitorio mandatą (PDSO), teisinę pagalbą. Taip pat aptartas ir pačios kontoros darbo organizavimas, finansavimas.

2003 m. lapkričio 28 d. Amsterdame grupės nariai išklausė Frans Ohm teisinės pagalbos sistemos Olandijoje apžvalgą. Kalbėta apie valstybės teikiamos teisinės pagalbos tipus, tinkamumą gauti teisinę pagalbą reikalavimus, teisinės pagalbos ir konsultavimo centru vaidmenį ir funkcijas, Teisinės pagalbos valdybos (TVP) steigimo pagrindimą, jų funkcijas bei finansavimą.

Susitikime su Olandijos teisingumo ministerijos atstovais, advokatų tarybos ir Amsterdamo teisinės pagalbos valdybos atstovais nagrinėta teisingumo ministerijos, advokatų tarybos vaidmuo teisinės pagalbos teikimo sistemoje, aptarta parlamento kompetencija, finansavimo klausimai.

Susitikime su Teisinės Iniciatyvos personalu tolesnio Teisingumo ministerijos ir Teisinės Iniciatyvos bendradarbiavimo teisinės pagalbos reformos Lietuvoje klausimu buvo apibendrintos įvykusios diskusijos. Taip pat aptartas tolesnis darbas Lietuvoje. Nuspręsta steigti Koordinavimo valdybą, kuri rūpintųsi personalo apmokymu, TI parama. Taip pat nuspręsta jog reikalingi tiriamieji darbai, aptartas 2004 m. sausio ar vasario mėn. įvyksiančios konferencijos darbotvarkės projektas.

Pagarbiai,

Seimo narys Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 02 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas