Lietuvos Respublikos Seimas

J.Juozaitienės komandiruotės į Austrijos Respubliką (2003 11 2-5)ataskaita

Š. m. lapkričio 2-5 dd. buvau komandiruota į Vieną (Austrija), kur dalyvavau Vienos diplomatinės akademijos, Tarptautinės plėtros asociacijos (angl. – SID), Europos plėtros organizacijų asociacijos ir Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos surengtame seminare „Europos Sąjunga ir Pietūs: naujoji era“.

Seminaro organizatorių tikslas buvo suteikti galimybę šalių-kandidačių parlamentų atstovams artimiau susipažinti su Europos Sąjungos plėtros politika (pagalba besivystančioms šalims). Seminare pranešimus skaitė prelegentai iš seminarą surengusių organizacijų, taip pat Europos Komisijos tarptautinės plėtros departamento atstovai, svečiai iš besivystančių šalių.

Žemiau pateikiami svarbesni konferencijos dalyvių pastebėjimai:

Iš 9 milijardų pasaulio gyventojų 3 milijardai gyvena už mažiau nei du dolerius per dieną, o 1 milijardas 200 milijonų žmonių – už mažiau nei vieną dolerį (palyginimui: vienai Europos Sąjungoje auginamai karvei per dieną skiriami du doleriai).

500 milijonų afrikiečių gyvena be elektros.

Taigi pusė žmonijos gyvena skurde. Šiandien skursta 5 procentais daugiau žmonių nei prieš dešimtį metų.

ES valstybės besivystančioms šalims padėti vidutiniškai skiria 0,33 proc. jų bendrojo vidaus produkto. ES manoma, kad paskelbtas tikslas – 2006 metais skirti 0,39 proc. – yra labai ambicingas. Pažymėtina, kad šios procento dalys rodosi nereikšmingos, tačiau, tarkime, Vokietijai tai reiškia kelis milijardus eurų. Santykinai didžiausią pagalbą tradiciškai skiria Skandinavijos šalys, taip pat Nyderlandai, Liuksemburgas. Dar tolimesnėje perspektyvoje ES siekia vidutiniškai skirti tokiai pagalbai 0,7 proc. savo BVP.

Pasaulio šalių lyderiai užsibrėžė iki 2015 metų sumažinti pasaulio vargdienių skaičių per pusę. Jeigu Kinija ir Indija išlaikys dabartinius savo ekonominės ir socialinės plėtros tempus, tuomet šis ambicingas tikslas gali būti pasiektas.

2001 metais tiesioginės investicijos pasaulyje sudarė 823 milijardus dolerių: 72 procentai šios sumos investuoti išsivysčiusiame pasaulyje, 25 procentai – besivystančiame pasaulyje ir 2 procentai – Afrikoje.

ES paskaičiavo, kad apie 85 proc. jos paramos besivystančiam pasauliui panaudojama tinkamai, o iššvaistoma ar išvagiama – 15 procentų.

Kai ES suteikia pagalbą, žiūrima nuolatinių temų: lyčių lygybė, aplinkosauga, AIDS. Vietoje senos praktikos rašyti daug nesusijusių projektų diegiama nauja – jungti projektus į vieningas programas.

Seimo narė Jūratė Juozaitienė

2003. 11. 15
Naujausi pakeitimai - 2004 02 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas