Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. kovo 9 d. konferencija

2003 m. vasario 15 d. surengėme pirmąją konferenciją, skirtą Lietuvos istorijos ir parlamentarizmo europietiškajam aspektui. Tuo pačiu pagerbėme ir Vasario 16-osios Akto 85-metį bei priėmėme deklaraciją. Pabrėžėme, kad būtina toliau tęsti konferencijų ciklą, skirtą minėtoje deklaracijoje iškeltoms temoms.

Šioje antrojoje konferencijoje gvildensime Vilniaus miesto, kaip ilgaamžės istorinės Lietuvos sostinės, arba istorinės raidos įprasminimo Vilniaus mieste problematiką. Konferencija skirta Kovo 11-osios pagerbimui. Būtent Kovo 11-ąją Lietuva vėl sugrįžo į savo istorinę sostinę. Jau prabėgo sunkus, sudėtingas pirmasis Lietuvos Respublikos ir jos sostinės dešimtmetis. Prasidėjo antrasis ne mažiau reikšmingas dešimtmetis. Ir šie 2003-ieji metai ypač atsakingi. Būtent šiemet, gegužės 10-11 dienomis tauta apsispręs dėk kito savo istorinės raidos etapo. Po 750 metų nuo Lietuvos valstybės, kaip karalystės, įsiliejimo į Europos politinę sistemą, dabar jau visai tautai referendume teks apsispręsti, ar Lietuvos Respublika, kaip nepriklausoma demokratinė respublika, įsijungs į Europos Sąjungą.

Įsiliejimas į Europos Sąjungą – sudėtingas procesas, pareikalausiantis daug jėgų ir profesionalumo. Bet tai procesas, padėsiantis labiau modernizuoti Lietuvą, pakelti jos kultūrinę ir materialinę galią. Štai kodėl šiandien toliau nagrinėsime mūsų kultūros stiprinimo perspektyvas, mūsų istorijos įprasminimo Vilniuje problemas.

2003-ieji - tai ne tik Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejus. Pirmojoje konferencijoje pateikėme eilę mūsų istorijos jubiliejinių datų. Pravartu ir dabar pratęsti kai kuriuos 2003-ųjų jubiliejinius ar “apvalius” metus. Prisiminkime: prieš 350 metų, 1650 m. išleista pirmoji lietuvių kalbos gramatika, prieš 250 metų įkurta Vilniaus astronomijos observatorija, prieš 70 metų Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlantą, prieš 60 metų sudarytas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, prieš 25 metus susikūrė Lietuvos laisvės lyga, prieš 20 metų Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją “Dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje”, prieš 15 metų susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, vėl iškelta Lietuvos trispalvė Vilniuje, Vilniaus katedra grąžinta tikintiesiems, prieš 10 metų įvestas litas, išvesta Rusijos kariuomenė, Lietuvos Respublika tapo visaeuropinės organizacijos Europos Tarybos nare, Lietuvos Respublikos Seime priimta rezoliucija dėl Lietuvos stojimo į NATO.

Tegul ir ši antroji mūsų konferencija įprasmins mūsų bendras pastangas prisidėti prie svarbiausių teigiamų Lietuvos įvykių rezultatų, sustiprindama tautoje ryžtą matyti save Europos Sąjungos piliečių, tautų ir valstybių bendrijoje, kur ypatingai gerbiama tautų laisvė, nepriklausomybė, kultūrinis identitetas, lygybė, demokratija ir žmogaus teisės.

Lietuva istoriniais laikotarpiais esminiais klausimais sugebėjo susitelkti. Taip įvyko per Didįjį Vilniaus Seimą 1905 metais, 1918 metų vasario 16-ąją, 1990 metų kovo 11-ąją, 1991metų tautos plebiscito metu, priimant pirmąjį Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnį, 1992-ųjų metų spalio 25-ąją, priimant Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tikiu, kad ir 2003 m. gegužės 10-11 d. referendumas bus sėkmingo susitelkimo pavyzdys.

Šių įvykių šviesoje šiandien su didele atsakomybe nagrinėsime mūsų istorijos įamžinimo sostinėje problemas. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės akto signatarai, architektai ir urbanistikos specialistai.

Po šios konferencijos turėtume surengti ir kitas, skirtas Lietuvos regionams, parkams, turistiniams maršrutams ir t.t. Manau, kad tokios temos galėtų būti aptartos balandžio mėnesį. Gegužės mėnesio konferenciją skirtume Seimui, birželio mėnesio – Kaunui ir kitiems miestams, o liepos mėnesio – Mindaugo karūnavimo jubiliejaus proga – Valdovų rūmams, Tautos namams, Lukiškių aikštei, Nacionalinei galerijai.

Tad kviečiu kiekvieną iš Jūsų bendrai talkai Lietuvos labui!

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas