Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio Įžanginis žodis Atidarant mokslinę konferenciją "Baltijos laisvė: Vakarų požiūris" Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. sausio 12 d.

Seimo Pirmininko pavaduotojo

Vytenio Povilo Andriukaičio

Įžanginis žodis

Atidarant mokslinę konferenciją "Baltijos laisvė: Vakarų požiūris"

Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 12 d.

Jūsų Ekscelencija Respublikos Prezidente,

Jūsų Ekscelencija Seimo Pirmininke,

Jūsų Ekscelencija Ministre Pirmininke,

Jūsų Ekscelencija Užsienio reikalų ministre,

Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai,

Gerbiami 1979 m. Pabaltijiečių Memorandumo ir Kovo 11-osios akto signatarai,

Gerbiami Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 d. rezoliucijos autoriai ir rėmėjai,

Gerbiamieji Baltijos Asamblėjos ir kitų delegacijų nariai, užsienio svečiai, Seimo nariai,

Gerbiamos ponios ir ponai,

Šioje salėje, kur 1990 m. kovo 11 d. buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas, 1992 m. balsuota dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kur priimti sprendimai dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą ir NATO, kur įvyko daug Lietuvai brangių įvykių, šiandien susitinka 1979 m. pabaltijiečių memorandumo signatarai, Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 d. rezoliucijos autoriai ir rėmėjai, 1990 m. kovo 11-osios akto signatarai, 1991 m. sausio 13-osios įvykių Lietuvoje ir vėlesnių 1991 m. įvykių Latvijoje ir Estijoje dalyviai ir liudytojai. Į konferenciją pakviesti ir atvyko Europos Parlamento atstovai, Europos Konvento nariai, Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos, Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos, Lietuvos-Lenkijos Seimų ir Islandijos, pirmosios šalies, pripažinusios Lietuvos atkurtą nepriklausomybę, atstovai. Taigi šioje salėje susitinka atkaklūs kovotojai už Baltijos valstybių laisvę, 1979 m. surengę drąsų žygį, nepabūgę kalėjimų ir tremčių ir juos išgirdę Europos politikai bei tėvynės laisvės viltį puoselėję Lietuvos išeivijos atstovai. Šioje salėje yra Antanas Terleckas, Enn Tarto, Mart Niklus, Ins Calitis, Aleksandr Lavut, dr. Otto von Habsburg, dr. Kazys Bobelis, J.E.ambasadorius Adolfas Venskus. Tai - žmonės, kuriuos prieš 20 metų skyrė geležinė uždanga. Vieni už jų veiklą Lietuvos laisvės vardan sėdėjo kalėjimuose, kiti - tvirtai tikėjo, kad Lietuva dar sugrįš į laisvąją Europą, ir visi kartu griovė geležinę uždangą.

Štai kodėl šiandien mes, besivienijančios Europos dalyviai, esame čia, Lietuvos Respublikos Seime.

Tačiau daugelio kovotojų už Baltijos valstybių laisvę jau nėra mūsų tarpe.

Tad kviečiu tylos minute pagerbti visus tuos, kurie savo gyvenimus aukoja tam, kad Europa pagaliau taptų vieninga.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas