Lietuvos Respublikos Seimas

LSDP TARYBOS X POSĖDIS 2003 M. VASARIO 22 D. VILNIUS LSDP PIRMININKO PIRMOJO PAVADUOTOJO VYTENIO POVILO ANDRIUKAIČIO PRANEŠIMAS DĖL REFERENDUMO LIETUVOS STOJIMUI Į EUROPOS SĄJUNGĄ ORGANIZAVIMO

Gerbiami bičiuliai,

Mums, socialdemokratams, teko dalyvauti visuose svarbiausiuose dabartinio dešimtmečio Lietuvos politiniuose įvykiuose: ir skelbiant kovo 11-osios Aktą, ir rengiant šalies Konstituciją, ir agituojant už ją referendume. Šiandien mes garbingai įgyvendiname pagrindinius šalies saugumo strateginius tikslus, baigėme derybas su ES ir NATO šalimis, išlaikydami gerus ar labai gerus santykius su kaimynais. Mes vykdome apgalvotas reformas, atlaikydami nelengvą opozicijos kritiką.

Bet ir 2003-ji mums, socialdemokratams, yra labai atsakingi metai - nuo mūsų darnios veiklos priklausys tolimesnės šalies integracijos į ES ir NATO rezultatai. Tik nuo mūsų susitelkimo priklausys demokratinė raida šalyje, darbas Seime ir stabili Vyriausybės veikla. 2003-ji gražūs metai! Prieš 15 metų visi pakilome į didįjį Atgimimo sąjūdį, iškėlėme trispalvę, susigrąžinome Katedrą, o prieš 10 metų priėmėme Seime rezoliuciją Lietuvos stojimui į NATO, įvedėme litą, išvedėme svetimą armiją. O šiandien ir vėl stovime prieš atsakingiausią uždavinį - įgyvendinti savo programinę nuostatą, kad stojimą į ES mūsų tauta patvirtintų referendumu. Skirtingai nuo dešiniųjų, mes tai teigėme visą laiką. Dabar šita valanda atėjo.

Būtent dabar, mano įsitikinimu, mums tenka didžiausia atsakomybė už tai, kad referendumas šalyje įvyktų. Ir ne tik kad įvyktų, bet ir kad mūsų piliečiai būtų pilnai informuoti apie Lietuvos ateitį ES, aktyviai dalyvautų referendume ir pasisakytų už Lietuvos stojimą į ES. Jei referendumu priimtas sprendimas bus teigiamas, laimės visa Lietuva. Jei sprendimas bus kitoks - labiausiai kaltinami būsime mes. Juk visi supranta, kad socialdemokratai - šiandien rimčiausia politinė jėga, tad ir atsakomybė jai yra pati didžiausia.

Mes nebijome tos atsakomybės, mes jos nevengiame. Per šiuos pusantrų metų mes dirbome labai sunkiai, bet sėkmingai. Tad ir dabar neturime atsipalaiduoti. Juo labiau, kad referendumas pradeda naują darbų etapą - stojimo į ES sutarties ratifikavimo, Konvento darbo užbaigimo šį pavasarį ir dalyvavimo tarpvyriausybinėje konferencijoje - šį rudenį. O jau kitų metų pavasarį - rinkimai į Europos Parlamentą, kitą rudenį - į LR Seimą. Taigi, ne tik karštas, bet ir istorinis, unikalus politinis kalendorius.

Bičiulės ir bičiuliai,

Mes suprantame, jog referendumas yra tuo pačiu ir socialdemokratų pasitikrinimo etapas. Būtent mums tenka užduotis įgyvendinti nacionalinę žmonių sutelkimo Lietuvos ateičiai kampaniją. Pabrėžiu, Lietuvos ateičiai, nes visiems Lietuvos žmonėms atsiveria teisėtos, lygios ir palankios perspektyvos. Žmonėms nereikės nelegaliai važiuoti dirbti į šiandienines ES šalis, motinoms nereikės laukti žinių apie slapta įsidarbinusius vaikus, jaunoji karta, turėdama Lietuvos diplomus, galės toliau tęsti studijas ir darbą Europoje, nes diplomai bus pripažįstame, o protingas struktūrinių fondų panaudojimas Lietuvoje padidins darbo vietų skaičių pas mus. To mums visiems reikia. Imkimės šio darbo apgalvotai, energingai ir ryžtingai. O abejojantiems sakykime, kad referendume balsuosime iš esmės ne už derybų rezultatus, bet už Lietuvos ateitį, savo, mūsų vaikų ir anūkų ateitį.

Sąlygos organizuoti referendumą kol kas gana sudėtingos. V. Uspaskich ir jį palaikantys žmonės inicijuoja Lietuvos konstitucinius pamatus galintį sukrėsti Konstitucijos pataisų referendumą. Pasisakau prieš jo keliamas idėjas. Parašų rinkimo kampanija sukels bereikalingą politinę priešpriešą. Tas akivaizdu. O kur dar rinkimai į tris naujas Seimo narių vietas vienmandatėse rinkimų apygardose. Pagalvokime, ar tai prisideda prie tautos susitelkimo, kurio taip reikia dabar, prisiimant lemiamus sprendimus. Siūlyčiau nesutapatinti rinkimų į Seimą, parašų rinkimo ir referendumo organizavimo. Trys vienas prieš kitą važiuojantys traukiniai - tikrai per daug, kuomet taip reikalinga bendra talka ir susiklausymas.

Bičiulės ir bičiuliai,

Esu tikras, kad mes mobilizuosimės, pamiršdami nuomonių skirtumus einamosios politikos klausimais ir sutelksime gausius referendumo šalininkus. Tam tikslui galime pasinaudoti ir Europos Socialistų partijos siūloma Willy Brandt programa. Apie ją kalbės mūsų svečiai iš Europos Parlamento. Ir šiandien, ir rytoj atvyksta mūsų bičiuliai susipažinti su mūsų galimybėmis. Jie siūlo savąjį veiksmų planą. Esu įsitikinęs, kad mes turime mobilizuoti mūsų centrinį rinkiminį štabą ir štabus vietose, apgalvoti visuomenės informavimo strategiją, išnaudoti "Mūsų balso" puslapius informacijai apie ES ir t.t.

Štai kodėl aš siūlau priimti Tarybos nutarimą, įpareigojantį mus visus ypatingai aktyviai imtis aiškinamojo darbo.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas