Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio kalba atidarant konferenciją “Tarpvyriausybinė konferencija ir Europos |konstitucijos perspektyvos” 2003 m. spalio 10 d.

J.E. Seimo Pirmininke, Užsienio reikalų ministre, Ambasadoriai,

Didžiai gerbiami konferencijos svečiai,

Ponios ir ponai,

Pradėdamas šiandienos konferenciją, norėčiau priminti Viktoro Hugo žodžius apie Europą, pasakytus prieš 154 metus: “Ateis diena, kai mintis apie karą tarp Paryžiaus ir Londono, Peterburgo ir Berlyno, tarp Vienos ir Turino bus tokia pat neįmanoma ir absurdiška, kaip ir mintis, jog gali kilti karas tarp Rueno ir Amiero, tarp Bostono ir Filadelfijos. Ateis diena, kai vienintelės kovos vyks dėl verslui atviros rinkos ir žmogaus dvasios, atviros idėjoms”.

Lietuvai teko ilgai laukti tos dienos, bet pagaliau ji atėjo. Norėčiau, kad mūsų šalis būtų aktyvi naujosios Europos kūrimo proceso dalyvė, kad ji kartu su kitomis Europos valstybėmis kurtų taikią, klestinčią ir saugią Europą. Kad Lietuva būtų neatsiejama Europos dalimi ir niekas neabejotų šia jos prigimtine teise.

Šis Europos vienijimosi etapas unikalus. Po mažiau nei pusės metų į Europos Sąjungą įsilies 10 naujų valstybių narių, kurių trape bus ir mūsų šalys, p-ia Fogler ir p-ia Hubner – Lietuva ir Lenkija. Nuo Laplandijos šiaurėje iki Maltos pietuose, nuo Keri grafystės krantų vakaruose iki Juodosios jūros ir rytinių Estijos sienų išsidriekusioje Europos Sąjungoje gyvens daugiau kaip 500 milijonų žmonių. Ji sudarys politinį ir ekonominį vienetą, didesnį už JAV ir Japoniją kartu sudėjus. Tai tikrai istorinis laimėjimas, tuo labiau, kad siekiamas taikiai ir demokratiškai. Naujoji Europa kuriama laisva valia, įtvirtinant lygybę ir teisingumą.

Gerbiami konferencijos svečiai ir dalyviai,

Lietuvos Respublikos Seimo atstovų Konvente vardu, nuoširdžiai sveikinu Jus visus, aktyvius šio unikalaus proceso dalyvius. 16 mėnesių mano kolegos Konvento nariai, tarp kurių yra ir šios konferencijos svečiai p. Klaus Haensch, p-ia Danuta Hubner, p-ia Marta Fogler, p.Kaspar Einam ir prof. Juergen Meyer, turėjome galimybę kartu rašyti pirmąją Europos žemyno istorijoje Konstitucinę sutartį. Tai buvo atviras ir skaidrus procesas, kuriame dalyvavo ne tik vyriausybių atstovai, bet ir parlamentarai, Europos institucijos bei pilietinė visuomenė. Esu įsitikinęs, kad nuo šiol Europos kūrimo procesas bus dar atviresnis, o prieš keletą dienų prasidėjusi tarpvyriausybinė konferencija paseks Europos Konvento pavyzdžiu ir suteiks Europos piliečiams galimybę stebėti Konvento parengtos Konstitucijos projekto vertinimo eigą.

Šios konferencijos tikslas aptarti svarbiausias Konstitucinės sutarties projekto nuostatas, Europos Konstitucijos ir nacionalinių konstitucijų santykį bei pasikeisti nuomonėmis dėl Konvento ir tarpvyriausybinės konferencijos darbo metodus.

Leiskite man trumpai pristatyti garbingus šios konferencijos svečius.

Klaus Hansch

 Europos Parlamento narys nuo 1979 metų.

 1994 – 1997 metais – Europos Parlamento pirmininkas.

 Šiuo metu – Užsienio reikalų, žmogaus teisių, saugumo ir gynybos politikos komiteto narys.

 EP priklauso Europos socialistų grupei. 1989 – 1994 metais buvo socialistų grupės pirmininko pavaduotojas.

 Konvento dėl ES ateities Prezidiumo narys.

 1965 metais baigė politikos mokslus.

 1969 metais tapo filosofijos mokslų daktaru.

 1994 metais tapo garbės profesoriumi.

 Daugelio knygų bei straipsnių, apie Prancūzijos politiką bei visuomenę, Vokietijos-Prancūzijos santykius, Europos vienijimąsi bei Europos Sąjungą, autorius.

Caspar Einem

 Austrijos parlamento narys.

 Socialdemokratų partijos grupės parlamente pirmininko pavaduotojas.

 Konvento dėl ES ateities narys.

 1995 – 1997 metais vidaus reikalų ministras.

 1997 – 2000 metais transporto ir mokslo ministras.

 1971 metais Vienoje baigė teisės mokslus.

Juergen Meyer

 Bundestago narys nuo 1990 metų.

 Bundestago Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Socialdemokratų frakcijos narys.

 Konvento dėl ES ateities narys.

 Konvento parengusio ES Pagrindinių teisių chartiją narys.

 1959 metais Berlyne baigė teisės studijas.

 1963 metais tapo teisės mokslų daktaru.

 Daugelio publikacijų apie žmogaus teises autorius.

Danuta Hubner

 Lenkijos Respublikos Europos reikalų ministrė.

 Europos integracijos komiteto sekretorė.

 Konvento dėl ES ateities narė.

 Nuo 2000 metų – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komiteto vykdomoji sekretorė.

 1997 – 1998 metais Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos vadovė.

 1994 – 1996 metais Lenkijos Respublikos pramonės ir prekybos ministerijos viceministrė.

 Studijavo Varšuvos, Madrido, Berkley, bei Sussex universitetuose.

 Ekonomikos mokslų profesorė.

Marta Fogler

 Lenkijos Sejm narė. Europos reikalų komiteto bei Švietimo komiteto narė.

 Konvento dėl ES ateities narė.

 1994 – 2001 metais Varšuvos miesto tarybos narė.

 Varšuvoje baigė anglų filologiją.

Dėkoju už dėmesį ir suteikiu žodį Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Artūrui Paulauskui.

Kiti pranešėjai:

Antanas Valionis

 Lietuvos užsienio reikalų ministras nuo 2000 metų.

 1994 paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lenkijos Respublikoje.

 1996 m. paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Rumunijai ir Bulgarijos Respublikai.

 1994 metais Varšuvos universitete įgijo Politikos bei socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Vilenas Vadapalas

 Nuo 1998 metų Europos teisės departamento prie LRV generalinis direktorius.

 nuo 2000 metų - Derybų dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą delegacijos narys.

 nuo 1998 metų – Seimo valdybos sudarytos darbo grupės Konstitucijos pataisoms, reikalingoms stojimui į ES, vadovas

 1977 metais Vilniaus universitete baigė teisės mokslus.

 1982 metais Maskvos M.Lomonosavo universitete įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

 1995 metais Varšuvos universitete įgijo socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsnį.

 Stažavosi Prancūzijos, Šveicarijos bei Vokietijos teisės institutuose.

 Daugelio knygų bei publikacijų tarptautinės teisės klausimais autorius.

 Kalba anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei lenkų kalbomis.

Romualdas Kalonaitis

 Ambasadorius įpatingiems pavedimams COREPER klausimams, URM.

 1997 – 2001 metais ambasadorius prie Europos bendrijų.

 1992 – 1997 metais ambasadorius Švedijos karalystėje.

 1965 metais Kauno technologijos universitete baigė ekonomikos mokslus.

 Kalba penkiomis užsienio kalbomis – Anglų, Prancūzų, Rusų, Švedų bei Lenkų.

Klaudijus Maniokas

 Nuo 2000 metų Europos komiteto prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotojas.

 Dėsto VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

 Yra dirbęs Užsienio reikalų bei Europos reikalų ministerijose.

 Turi filosofijos bei politikos mokslų diplomus.

 Praėjusiais metais TSPMI įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

 Išspausdino apie 30 publikacijų Europos integracijos, europeizacijos bei Lietuvos stojimo į ES temomis.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas