Lietuvos Respublikos Seimas

DISKUSIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS TARPVYRIAUSYBINĖJE KONFERENCIJOJE DĖL SUTARTIES DĖL EUROPOS KONSTITUCIJOS 2003 m. rugsėjo 25 d. TEZĖS

 Tai jau ketvirtas kartas, kai Seimo plenarinio posėdžio metu rengiama diskusija dėl Europos Sąjungos (ES) ateities.

 2003 m. spalio 4 d. Romoje darbą pradeda Tarpvyriausybinė konferencija dėl sutarties dėl Europos Konstitucijos, kurioje lygiomis teisėmis kartu su ES senbuvėmis dalyvaus ir stojančiųjų valstybių vyriausybių atstovai. Ši Tarpvyriausybinė konferencija yra netradicinė.

 Pirmiausia – tai pirmas kartas, kai Tarpvyriausybinėje konferencijoje dalyvaus ne tik valstybės narės. Todėl šį vyriausybių vadovų forumą, kaip ir liepą darbą baigusį Konventą, galima vadinti išsiplėtusios Sąjungos institucija.

 Antra – galima sakyti, jog ši tarpvyriausybinė konferencija prasidėjo kiek anksčiau. Kitą savaitę į Romą susirinkę valstybių narių bei stojančių valstybių vyriausybių vadovai ant stalų jau turės ES Konstitucinės sutarties projektą, kurį parengė Konventas. Tarpvyriausybinė konferencija priims galutinius sprendimus dėl ES ateities, tačiau Konvento parengtas sutarties projektas – “geras pagrindas” diskusijoms TVK

 Pagrindinė atsakomybė dėl Tarpvyriausybinės konferencijos eigos bei jos rezultatų teks valstybių vyriausybėms. Tačiau, parlamentai negali likti nuošalyje. Seimas galiausiai turės ratifikuoti vyriausybių parengtą Sutartį dėl Europos Konstitucijos. Būtų klaida Seimą į šį procesą įtraukti tik artėjant ratifikacijai. Konstruktyvia parlamentine kontrole TVK metu turėtų būti suinteresuoti tiek Seimo nariai, tiek Vyriausybė.

 Lietuvos pozicija TVK bus žymiai svaresnė, jei tai bus bendra Vyriausybės ir Seimo pozicija. Tai svarbu ne tik šiandien, Tarpvyriausybinės konferencijos išvakarėse, tačiau ir žiūrint į Lietuvos narystės ES perspektyvą. Sutarimo praktika mums yra būtina.

 Kartais neįvertiname šios sutarties svarbos Lietuvai. Juk po kelių metų naujoji sutartis pakeis dabar galiojančias sutartis. Konstitucinė sutartis taps pagrindiniu dokumentu pagal kurį turės gyventi išsiplėtusi ES.

 Jei aktyvi visuomenės informavimo kampanija nebus pradėta jau šiandien, jei įvairios visuomenės grupės nebus įtrauktos į baigiamąją diskusijos dėl ES ateities stadiją, galime nespėti pasiruošti permainoms. Todėl tiek mums, Seimo nariams, tiek mūsų Vyriausybės atstovams yra dar vienas labai svarbus uždavinys - užtikrinti informacijos apie Tarpvyriausybinėje konferencijoje svarstomą sutartį dėl Europos Konstitucijos prieinamumą bei viešumą. TVK turėtų pasinaudoti sėkminga Konvento praktika, kaip įtraukti visuomenę į diskusiją.

 Tačiau grįžkime prie turinio klausimų ir Lietuvos pozicijos TVK. Kaip jau minėjau, Konvento parengtas Sutarties dėl Europos Konstitucijos projektas – “geras pagrindas” pradėti diskusijas Tarpvyriausybinėje konferencijoje. Tai, jog Lietuva palankiai vertina Konvente pasiektą rezultatą ne kartą kalbėjo Lietuvos vadovai.

 Turime pripažinti Konvente nuveikto darbo svarbą. Konstitucinės sutarties projekte atspindėta didžioji dalis principų bei nuostatų išdėstytų Seimo rezoliucijose bei Vyriausybės nuostatose dėl ES ateities. Tačiau turime pasinaudoti galimybe, negriaunant Konvento kompromiso, kai kurias sutarties nuostatas patikslinti, o kai kurias jų - apsvarstyti iš naujo.

 Norėčiau įvardinti keturis, mano manymu, svarbiausius Lietuvai klausimus, kuriems Vyriausybė turėtų skirti daugiausia dėmesio:

1. Pirmininkavimas Europos Vadovų Tarybai. Lietuvos Vyriausybė TVK turėtų paremti rotacinio pirmininkavimo Vadovų Taryboje išsaugojimą. Nepavykus dėl to susitarti reikia siekti, jog nuolatinio Tarybos Pirmininko kompetencijos ribos neperžengtų dabartinio pirmininko kompetencijų.

2. Europos Komisijos sudėtis. Reikia siekti, jog būtų išsaugotas principas: viena valstybė – vienas balso teisę turintis komisijos narys. Tiesa, Konvente dėl ES ateities pasiektas kompromisas dėl Komisijos sudėties mažinimo, taip pat nėra blogas.

3. Krikščionybės paminėjimas. Manau, jog ES Konstitucinės sutarties preambulėje reikėtų paminėti krikščioniškas Europos šaknis.

4. Minimalus Europos Parlamento narių skaičius. Manau, nereikėtų pritarti siūlymams mažinti minimalų Europos Parlamento narių skaičių. Lietuvai, kaip ir kitoms mažoms valstybėms, tai nėra naudinga.

 Manau Seimas galėtų šiandien pritarti rezoliucijos projektui, kuriame yra išdėstyti visi šie siūlymai. Tuo labiau, jog nė vienas jų neprieštarauja vakar patvirtintoms Vyriausybės nuostatoms dėl Tarpvyriausybinėje konferencijoje svarstomos sutarties dėl Europos Konstitucijos. Tai atspindi principines mūsų pozicijas, kurias mes gynėme Konvente dėl ES ateities ir leidžia Vyriausybei užimti lankstesnę poziciją derybų TVK metu.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas