Lietuvos Respublikos Seimas

KONFERENCIJA EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ DIMENSIJA TEZĖS

KONFERENCIJA

EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ DIMENSIJA

TEZĖS

 Suomijos įstojimas į Europos Sąjungą paskatino sukurti Šiaurės dimensiją, kuri įrodė savo veiksmingumą. O dabar pats tinkamiausias metas pradėti kurti Europos Sąjungos Rytų dimensiją, kuri taps neišvengiamybe po Europos Sąjungos plėtros į Rytų ir Vidurio Europą, kuomet Europos Sąjunga turės bendrą sieną su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova.

 Europos Sąjungos ir naujųjų kaimynių bendradarbiavimo pridėtine verte, mano nuomone, galėtų tapti Europos Sąjungos Rytų dimensijos sukūrimas.

 Europos Sąjungos Rytų dimensijos tikslas būtų skatinti socialines, ekonomikos, infrastruktūros ir kitas reformas Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Rusijoje. Europos Sąjungos Rytų dimensija galėtų pasitarnauti taikai ir stabilumui, laisvės erdvės plėtrai, saugios ir klestinčios Europos kūrimuisi, bendrų vertybių plėtrai.

 Be Europos Sąjungos Rytų dimensijos kalbėti apie Europos saugumą, vystymąsi, gerą kaimynystę ir ekonomikos plėtrą būtų labai sunku.

 Naujų sienų ar skiriamųjų linijų atsiradimas Europoje nėra nei toleruotinas, nei priimtinas. Europos Sąjungos Rytų dimensijos iniciatyva padėtų išvengti tokių sienų ar linijų atsiradimo.

 Europos Sąjungos Rytų dimensija yra svarbi tiek dėl geopolitinių aspektų, tiek ir dėl ateityje galimo potencialių naujų kandidačių į Europos Sąjungą atsiradimo iš naujų kaimynių tarpo, pvz., Ukraina, kurios Prezidentas jau deklaravo tokį norą, ar Moldova.

 Europos Sąjungos Rytų dimensija būtų strategiškai svarbi ir kokybiškai kitokia kryptis nei, tarkime, į Pietus. Juk Rusija yra ir toliau turėtų likti svarbiu Europos Sąjungos strateginiu partneriu. Rusijos ir Europos Sąjungos dialogas būtų reikalingas Euroatlantizmo sustiprinimui, Eurazijos greitesniam vystymuisi užtikrinti.

 Europos Sąjungos Rytų dimensijos uždaviniai - gerų kaimyninių santykių su Rytų Europos valstybėmis išlaikymas bei užtikrinimas. Tai kokybiškai naujas etapas tarptautiniuose santykiuose -iš karto sprendžiama daug uždavinių, sukuriama stabilumo ir augimo erdvė, instrumentas globalizacijos iššūkiams atremti ir potencialiai naujos plėtros perspektyva. Bendradarbiavimo formos ir įgyvendinimo mechanizmai būtų įvairūs. Europos Sąjungos valstybių narių vaidmuo – taip pat. Vienokios formos turėtų būti tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos ir Moldovos, kitokios su Baltarusija, o Rusijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo mechanizmai galėtų betarpiškai pasireikšti per Kaliningrado problemų sprendimą.

 Kaliningrado sritis turėtų tapti pilotiniu ir prioritetiniu projektu. Lietuva jau dabar yra viena iš aktyviausių partnerių bendradarbiaujant su Kaliningradu Šiaurės dimensijos rėmuose, tačiau šios srities įtraukimas ir į Europos Sąjungos Rytų dimensiją galėtų suteikti papildomų impulsų Kaliningrado vystymuisi ir plėtrai. Kitaip sakant, Kaliningrado sritis iš šių dviejų iniciatyvų gautų dvigubą naudą.

 Nepaisant politinės situacijos Baltarusijoje, nuo jos nusisukti negalime, tačiau priešingai, šios valstybės įtraukimas į Europos Sąjungos Rytų dimensijos iniciatyvą būtų ypatingai svarbus. Kuo aktyvesni kontaktai su šia valstybe ir kuo didesni bendri projektai galėtų prisidėti prie Baltarusijos reformų paspartinimo.

 Europos Sąjungos Rytų dimensija yra ypatingai aktuali Lietuvai, kurios valstybės siena po Europos Sąjungos plėtros bus išorinė Europos Sąjungos siena. Lietuva, kaip ir kitos stojančiosios valstybės, turi nemažai patirties plėtodama santykius su kaimynėmis Rytų Europoje.

 Tiek Lietuva, tiek kitos valstybės, mano įsitikinimu, turėtų pasirūpinti, kad Europos Sąjungos Rytų dimensija taptų stabilia dimensija Europos Sąjungoje. Lietuva, vykdydama vidaus reformas bei ruošdamasi narystei Europos Sąjungoje, sukaupė didelę patirtį, kurią dabar turime perduoti savo kaimynams Rytų Europoje. Tai mūsų pareiga.

 Lietuva, kaip ir kitos esamos ar būsimos Europos Sąjungos narės, siekia sustiprinti savo sienų saugumą ir stabilumą, paspartinti ekonomines reformas ir verslo ryšių kūrimą, sumažinti ekonominio ir socialinio išsivystymo lygio skirtumus apibus sienos, spręsti ekologines problemas. To būtų galima siekti ne tik per pasirašytą Stojimo sutartį, bet ir per Europos Sąjungos Rytų dimensiją.

 Be Europos Sąjungos Rytų dimensijos bendri naujų Europos Sąjungos narių ir jų rytinių kaimynių projektai nebūtų tokie efektyvūs.

 Europos Sąjungos Rytų dimensija būtų tas veiksnys, kuris turėtų trejopą naudą. Jis būtų naudingas tiek senosioms Europos Sąjungos valstybėms narėms, tiek naujosioms būsimos narėms, tiek Rusijai, Baltarusijai, Ukrainai, Moldovai. Senosios Europos Sąjungos narės galėtų padidinti ekonomikos augimo tempus, atsivėrus naujoms rinkoms ir naujoms verslo galimybėms bei projektams. Naujosioms Europos Sąjungos narėms padėtų greičiau sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus, lyginant su senosiomis Europos Sąjungos narėmis. O Rusijai, Baltarusijai, Ukrainai, Moldovai padėtų tiek vykdant ekonomines, socialines, infrastruktūros reformas, tiek sprendžiant regiono geopolitinio saugumo klausimus.

 Manyčiau, kad labai svarbu Europos Sąjungos Rytų dimensijos rėmuose rengti bendrus projektus transporto, energetikos, telekomunikacijų, infrastruktūros, aplinkosaugos srityse, taip pat teisingumo ir vidaus politikos reikaluose, ypatingą dėmesį skiriant kovai su tarptautiniu nusikalstamumu, sienų apsaugai, migracijai. Tai būtų naudinga visiems projekto dalyviams.

 Labai svarbu, kad Europos Sąjunga atvertų savo vidaus rinką Rytų Europos kaimynėms. Turi būti skatinami verslo, kultūros, švietimo, turizmo, sveikatos apsaugos bei kiti projektai.

 Iš kitos pusės, ne mažiau svarbu, ar Rytų kaimynės bus atviros, ar derins savo teisinę bazę su Europos Sąjungos acquis bei ar tuos teisės aktus įgyvendins, ar stiprins savo administracinius gebėjimus ir ar bus aktyvios partnerės.

 Europos Sąjungos Rytų dimensijos sėkmė priklausys nuo visų šios iniciatyvos dalyvių pastangų, norų ir aktyvumo. Lietuva yra pasiryžusi būti aktyvia dalyve, siekiant, kad ši iniciatyva pasiteisintų, ir kviečia kitas valstybes prisidėti kuriant ir įgyvendinant šią idėją.

 Todėl siūlyčiau kuo skubiau suformuoti darbo grupę iš Europos Sąjungos narių, stojančiųjų valstybių, Europos Sąjungos Komisijos, kitų suinteresuotų pusių, kurioje dirbtų politikai, ekspertai, specialistai. Ši darbo grupė galėtų atlikti situacijos analizę ir parengti kelis galimus Europos Sąjungos Rytų dimensijos projekto variantus.

 Taip pat manyčiau, kad Europos viršūnių taryba irgi galėtų svarstyti šį klausimą ir nubrėžti gaires, kurias būtų pavesta vykdyti konkrečioms Europos Sąjungos valstybėms, turinčioms bendras sienas su naujosiomis Rytų Europos kaimynėmis.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas