Lietuvos Respublikos Seimas

Konvento nario Vytenio Povilo ANDRIUKAIČIO pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties projekto 1-6 straipsnių Konvento plenarinis posėdis, Briuselis 2003 m. vasario 27 d.

Europos Sąjunga jau apsisprendė dėl savo himno – Liudviko van Bethoveno “Džiaugsmo odės”. Šiandien rašome Sąjungos Konstituciją. Darome tai, visų pirma, tam, kad priartintume Europos Sąjungą prie žmonių. Tad sukurkime Konstituciją, kuri savo skambesiu bent dalinai prilygtų “Odei džiaugsmui”. Mano įsitikinimu, Pagrindinių teisių chartija skamba kaip Europos Sąjungos himnas, todėl ji turi būti pirmąja kuriamos Konstitucijos dalimi.

Gaila, kad nėra diskusijos dėl Konstitucinės sutarties struktūros. Tokie debatai būtini. Šiandien dėmesį reikia sutelkti ir į forma, ir į turini, ir į Konstitucijos dalių ir straipsnių eiliškumą. Štai Jo Leinen projektas - geras aiškesnes Konstitucijos pavyzdys.

Labai trumpai apie pirmuosius projekto straipsnius. Manau, kad Konstitucinės sutarties pavadinimas „Sutartis, nustatanti Konstituciją Europai“ - netikslus. Siūlau pavadinimą papildyti žodžiu “Sąjungai” - “Sutartis, nustatanti Konstituciją Europos Sąjungai”. Juk nėra Europos erdvės be ribų.

Taip pat siūlau iš 1 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius "federaliniu pagrindu", perkeliant juos į 8 straipsnio 1 dalį.

Projekto 1 straipsnyje, svarbu pabrėžti, kad mes nekuriame naujos Sąjungos, o tik naują konstitucinio pobūdžio sutartį, konsoliduojančią ir plėtojančią esamų sutarčių principus ir nuostatas. Ir ypač svarbu, kad šią sutartį kuriame ne tik tautoms ir valstybėms, bet ir piliečiams.

Sąjungos vertybių sąraše nėra vienos iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių – lygybės. Manau, kad reikia ištaisyti šią klaidą. Lygiai kaip ir išreikšti pagarbą ne tik nacionaliniam identitetui, bet ir valstybių narių suverenumui. Todėl būtina atitinkamai papildyti 1 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Abejonių kelia ir 3 straipsnio 4 dalyje minimas terminas „Europos nepriklausomybė“. Ar tikrai Europos Sąjungos nepriklausomybė turėtų būti suprantama atskirai nuo valstybių narių nepriklausomybės?

Manyčiau, kad Konventas galėtų tvirčiau pasisakyti už Sąjungos prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos.

Chartijai tapus pirmąja ES Konstitucijos dalimi, nereikėtų ir projekto 6 straipsnio.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas