Lietuvos Respublikos Seimas

Konvento nario Vytenio Povilo ANDRIUKAIČIO pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties projekto 24-33 straipsnių Briuselis, 2003 m. kovo 17 d.

Gerbiamas Pirmininke,

Konstitucijos 24-33 straipsnių projektai žymiai sumažina Sąjungos teisės aktų skaičių, įveda šių teisės aktų hierarchiją ir suteikia jiems visuomenei suprantamesnius pavadinimus.

Bet 24 ir 28 straipsniuose reikėtų naudoti terminus: Europos Sąjungos įstatymas, Europos Sąjungos rėminis įstatymas ir t.t.

Neaiškus legislatyvinių ir nelegislatyvinių aktų sąvokų turinys. 25 ir 26 straipsniuose pateikiama jų priėmimo procedūra, tačiau nėra jų apibrėžimo.

24 straipsnio 1 dalyje apibrėžiant Europos rėminį įstatymą, sakoma, kad, šalių narių nacionalinėms institucijoms yra paliekama visiška laisvė rinktis, kokiais būdais ir priemonėmis siekti rezultatų. Dėl to gali nelikti bendrųjų principų, kaip Europos rėminio įstatymo nuostatos turi būti įgyvendinamos nacionaliniame lygmenyje. Todėl siūlyčiau atsisakyti žodžių " visiška laisvė".

24 straipsnio 2 dalis, kur kalbama apie nestandartinius aktus, kurių ES įstatymų leidėjai imasi, svarstydami įstatyminius aktus, turėtų nepriiminėti. Vargu, ar ši formuluotė tinka Konstituciniam tekstui ir ar netinkamesnė vieta jai būtų 32 straipsnyje, reglamentuojančiame bendruosius ES aktų principus.

Itin svarbus 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas viešumo principas. Ar galima visą BUSP politikos formavimą palikti už uždarų durų? Ar nereikėtų šio viešumo principo išplėsti ir jį įtvirtinti 32 straipsnyje, numatant specialias išimtis.

Projekto 27 straipsnis, apibrėžiantis deleguotuosius reglamentus, nepateikia esminių ir neesminių įstatymo ar rėminio įstatymo elementų apibrėžimo. Tokia spraga gali turėti nepageidautinas teisines pasekmes, pasireiškiančias institucinės diskrecijos piktnaudžiavimu. Siūlau iš viso atsisakyti šių elementų minėjimo 27 straipsnyje arba perkelti šias nuostatas, kartu su esminių ir neesminių įstatymo ar rėminio įstatymo elementų apibrėžimais į II Konstitucijos dalį. Kita vertus 27 straipsnio 2 dalyje įvardijamos trys gana griežtos delegavimo galių Komisijai sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad kuriame efektyvią nacionalinių parlamentų subsidiarumo ir proporcingumo principų kontrolės sistemą, siūlau atsisakyti pirmosios ir trečiosios sąlygų, paliekant tik antrąją dėl deleguotųjų reglamentų įsigaliojimo.

Ir pabaigai, projekto 32 straipsnyje įtvirtinama, kad institucijos, spręsdamos, kokio tipo teisės aktas turi būti priimamas, atsižvelgia tik į proporcingumo principą. Manau, kad šią nuostatą reikia papildyti reikalavimu atsižvelgti ir į subsidiarumo principą.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas