Lietuvos Respublikos Seimas

2004-02-18 d. BFK posėdis

1. Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo projektas IXP-3203.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui ire pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Balsavimo rezultatai: 4 už; 3 prieš; - susilaikė.

2 Įstatymo dėl Konvencijos muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektas IXP-3188ES.

Nuspręsta:

Pritarti Įstatymo projektui IXP-3188.

3. Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1218.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą atmesti, kadangi:

1) daugelis projekte minimų asmenų Valstybinių pensijų įstatymo nustatyta tvarka jau įgijo teisę gauti valstybinių pensijų bazės dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlaičių pensijas pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį;

2)nėra tikslinga plėsti asmenų, turinčių teisę gauti valstybines pensijas, ratą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-397.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą atmesti, kadangi netikslinga plėsti asmenų, turinčių teisę gauti valstybines pensijas, ratą.

5. Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3044.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-3044(2).

6. - Seimo nario G.Šileikio pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3117(2).2004-02-18.

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

- Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3119(2SP).2004-02-17.

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

- Seimo narių P.Vilko ir R.Sinkevičiaus pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3119(2SP).2004-02-17.

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

- Seimo narės S.Burbienės pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3117(2SP).2004-02-18.

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

- Seimo narių S.Burbienės ir P.Vilko pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3117(2SP).2004-02-13

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

- Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3117(2SP).2004-02-17.

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymųprojektams:

- Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo projektas IXP-3229ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3230 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Lietuvos banko įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3233 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3236ES - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /M.Šerienė/;

- Įstatymo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ratifikavimo projektas IXP-3222 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3231 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3232 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2881(2) - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /M.Šerienė/;

- Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3239 - kuratoriai B.Bradauskas G.Vagnorius /J.Baltrušaitienė/;

- Įstatymo dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo projektas IXP-3248 - kuratoriai J.Palionis K.Glaveckas/A.Mikalauskas/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 193(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3249 - kuratoriai J.Palionis K.Glaveckas/A.Mikalauskas/;

- Baudžiamojo kodekso 306 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3250 - kuratoriai J.Palionis K.Glaveckas/A.Mikalauskas/;

- Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2781 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3242 - A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas