Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 18 d.posėdyje

Komitetui svarstant Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 ir 13 straipsnių prieštaravimo Europos Bendrijos steigimo sutarties 39, 43 ir 49 straipsniams klausimą, posėdyje dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė ir teisininkas Gediminas Švetkauskas. Komisijos pirmininkė pateikė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą dėl Valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsnio atitikties Europos Bendrijos sutarties 39 straipsniui, ir dėl Valstybinės kalbos įstatymo 13 straipsnio atitikties EB sutarties 43 ir 49 straipsniams: Valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsnio nuostatos neprieštarauja Europos Bendrijos sutarties 39 straipsnio nuostatoms, o Įstatymo 13 straipsnio nuostatos — minėtos sutarties 43 ir 49 straipsnių nuostatoms. Komitetas nusprendė pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadoms.

Svarstant klausimą dėl Seimo nutarimo “Dėl 2004 m. paskelbimo švietimo per sportą metais Lietuvoje” įgyvendinimo, kalbėjo Seimo narė Ona Babonienė. Posėdyje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai Inga Smalinskaitė ir Sigitas Stasiulis, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinės politikos departamento direktorius Rolandas Zuoza ir vyresnysis specialistas Rytis Rimgaila. Komitetas susipažino su Švietimo per sportą metų Lietuvoje veiksmų planu ir jo įgyvendinimo kryptimis.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas