Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. vasario 18d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis

2004-02-18

 

SVARSTYTA: Lietuvos Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3054

NUSPRĘSTA:

1. Bendru sutarimu iš esmės pritarti įstatymo projektui.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Lietuvos Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas IXP- 3223

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Dėl preliminaraus įvertinimo Seimo nutarimo “Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno” projektas (IXP- 3176) prieštarauja Konstitucijai.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienam valdžios organui suteikiama jo paskirtį atitinkanti kompetencija, kurios konkretus turinys priklauso nuo to organo vietos tarp kitų valdžios organų, kad Vyriausybė turi Konstitucijos numatytą kompetenciją priiminėti sprendimus įstatymų nustatyta tvarka, Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projektas prieštarauja Konstituciniam valdžių padalijimo principui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto forma neatitinka jo turinio, t.y. Seimo nuomonė vienu ar kitu klausimu, kuris nėra tiesiogiai priskirtas Seimo kompetencijai, neturi būti reiškiama Seimo nutarimo forma, šiuo tikslu turi būti parenkama kita forma (pvz., rezoliucijos).

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 02 18.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas