Lietuvos Respublikos Seimas

2004-02-11 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-02-11

 

 

Komitetas 2004-02-11 posėdyje tęsė svarstymą Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3180 ir Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3181. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui projektus tobulinti, atsižvelgiant į Generalinės prokuratūros, Teisingumo ministerijos, Valstybės saugumo departamento ir Aukščiausiojo Teismo pastabas.

Dalyvaujant Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktoriaus pavaduotojui A.Cicėnui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei D. Kuodytei, Centro darbuotojui E.R.Stancikui ir Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos vyriausiajai specialistei D.Stonytei, Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo “ projektą Nr.IXP-2727. Komitetas pritarė naujos redakcijos Seimo nutarimo projektui.

Komitetas, vertindamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2002 metų darbo ataskaitą, nusprendė, kad Centrui pateikus Seimui ataskaitą už 2003 metus, siūlyti Seimui inicijuoti diskusiją dėl Centro veiklos prioritetų ateityje.

Seimo Pirmininko A.Paulausko kreipimųsi pagrindu Komitetas paskyrė savo atstovus atstovauti Seimą Konstituciniame Teisme nagrinėjant Pilietybės įstatymo 18 straipsnio ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostatos atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 02 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas