Lietuvos Respublikos Seimas

2004 02 11 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Aplinkos apsaugos įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 27 straipsniu ir priedu įstatymo projekto Nr. IXP-3211, nuspręsta bendru sutarimu pritarti Įstatymo projektui Nr. IXP-3211 ir komiteto išvadoms. Komiteto paskirtas pranešėjas Antanas Baura.

Po svarstymo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2061(3), nuspręsta siūlyti atmesti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2061(3). Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Rengiantis svarstyti komitete Seimo nutarimo “Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projektą Nr. IXP-3176 buvo atkreiptas dėmesys, kad Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2004-01-26 išvadoje pareikštos abejonės dėl šio nutarimo konstitucingumo. Todėl vadovaujantis Seimo statuto 138 straipsnio 2 dalimi komitetas nusprendė papildomai kreiptis į Teisės ir teisėtvarkos komitetą ir prašyti, pagal galimybes, kaip galima greičiau preliminariai apsvarstyti šį projektą.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 12.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas