Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 04-02-11

 

 

 

 

Komitetas apsvarstė Europos darbo tarybų įstatymo projektą Nr. IXP-2716 ES(2). Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų informavimą ir konsultavimą Europos Sąjungos įmonėse ir įmonių grupėse. Įstatyme numatomi reglamentuoti visuomeniniai santykiai iki šiol nebuvo reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais.  Nutarta pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Sekančiu klausimu komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo  dėl “Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo” projektui Nr. IXP-3187ES. Šio įstatymo projekto tikslas – ratifikuoti tarptautinę darbo Konvenciją dėl privačių įdarbinimo agentūrų, priimtą 1997 m. birželio 19 d. Ženevoje.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2780. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, kuriuo siūloma būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje laikotarpius prilyginti stažui, įgytam pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu. Komitetas nutarė siūlyti Vyriausybei spręsti klausimą dėl Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios karo tarnybos karių (privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos karių) privalomo draudimo valstybės lėšomis ne tik bazinei pensijai, bet ir papildomai jos daliai.

 Tuo pačiu komitetas nutarė atmesti Seimo nario J. Razmos pasiūlymą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-3169 (2), nes pasiūlyme iškelta problema yra sprendžiama komiteto apsvarstytame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte Nr. IXP-2780.

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3221 – Algirdą. Sysą ir Vytautą Lapėną.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 02 11.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas