Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 11 dienos posėdyje

Svarstytas Komiteto išvados dėl Seimo nutarimo „Dėl etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektas, kuriam pritarta bendru sutarimu.Taip pat nuspręsta pritarti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5,6,7,8 straipsnių pakeitimo ir 11,12 straipsnių pripažinimu netekusiais galios įstatymo projektui ir siūlyti Seimui jį svarstyti.

Aptaręs Seimo Teisės departamento išvadą dėl Seimo nutarimo „Dėl spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2002 metų lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitos“ projektą, bendru sutarimu komitetas nusprendė pritarti Teisės departamento išvadai nutarimo projekto 3 straipsnyje nustatytą įpareigojimą fondui išdėstyti kaip pasiūlymą.

Svarstant Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo naujos redakcijos projektą, dalyvavo Migracijos departamento, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos specialistai. Komitetui buvo pateikta naujų siūlymų, todėl buvo nuspręsta dar kartą svarstyti projektą, kai jis bus suredaguotas atsižvelgus į posėdyje pateiktus siūlymus.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas