Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. vasario 9d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos Komiteto posėdis 2004 02 09 d.

 

1. SVARSTYTA: Lietuvos Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP –1704.

Nuspręsta:

1. Įstatymo projektas neprieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

2. Pritarti komitete patobulintiems Seimo nario J. Sabatausko pasiūlymams.

3.Pasiūlyti pataisų autoriui, derinant šiuos pasiūlymus su galiojančio įstatyme nuostatomis, parengti atitinkamas Rinkimų įstatymo pataisas.

2. SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Asmens bei turto saugos įstatymo projektas IXP- 3099

NUSPRĆSTA:

Pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė.

Kreiptis į Seimo seniūnų sueigą dėl komiteto pakeitimo. TTK turėtų būti pagrindiniu, NSGK papildomu.

3. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo projekto IXP-2224(2SP) ir LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO pasiūlymai ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2225 (2SP)svarstymas

Nusprćsta: Bendru sutarimu pritarti Seimo nario A. Sakalo pasiūlymams.

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396794

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 02 09.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas