Lietuvos Respublikos Seimas

Vengrijoje Seimo Pirmininkas kėlė Europos Sąjungos ateities klausimus

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas trečiadienį Budapešte (Vengrijoje) dalyvavo šalių-kandidačių į Europos Sąjungą parlamentų vadovų susitikime su Europos Parlamento Pirmininku Patu Coxu. Tai 16-asis, baigiamasis tokio formato susitikimas, kadangi nuo gegužės 1 d. didžioji dauguma narystės siekiančių valstybių taps pilnateisėmis ES narėmis.

„Pasitinkame narystę Europos Sąjungoje turėdami aiškią Lietuvos, kaip aktyvios, solidarios ir atsakingos Europos šeimos narės, viziją, ateiname su aiškia europine darbotvarke: per 2005–2007 metus prisijungti prie Šengeno sutarties ir prie Europos valiutų sąjungos“, susitikime pabrėžė Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad Lietuva į ES atneša savitą užsienio politikos ir regioninio bendradarbiavimo sėkmingą patirtį. „Tikiu, kad Lietuva ir kitos naujosios Sąjungos narės taps jungiamąja grandimi tarp ES ir naujų jos rytinių kaimynų, projektuojant stabilumą ir plečiant draugiškų Sąjungos kaimynių ratą“, sakė A. Paulauskas

Seimo Pirmininkas akcentavo, kad 2004 metais, priimdama dešimt naujų narių ES pradeda naują politinę erą. „Turėsime suderinti skirtinguose ekonominio vystymosi etapuose esančių valstybių narių interesus ir sutarti dėl strateginių ES raidos krypčių. Sąjungos sugebėjimai priimti išmintingus ir greitus sprendimus XXI amžiuje turės lemiamą reikšmę mūsų piliečių gerovei“, pabrėžė A. Paulauskas.

Lietuvos parlamento vadovas taip pat išreiškė viltį, kad išsiplėtusioje Europos Sąjungoje ir toliau bus stiprinamas nacionalinių parlamentų vaidmuo, aktyvės tarpparlamentinis bendradarbiavimas. „Tokio bendradarbiavimo pavyzdys būtų ir dabar kuriamo Baltijos klubo veikla Europos Parlamento viduje“, sakė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas taip pat pristatė Lietuvos parlamento iniciatyvą paminėti Europos savaitę visuose parlamentuose vienu metu – gegužės 1-9 dienomis ir pakvietė šalių kandidačių parlamentus prisijungti prie šios iniciatyvos.

Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad Europos Parlamentas suras galimybių užtikrinti lygų daugiakalbiškumo principo taikymą visų valstybių narių atstovams, ypač parlamento komitetų veikloje, taip pat pasiūlė Europos Parlamentui apsvarstyti galimybę išplėsti EP Pirmininko pavaduotojų skaičių ir taip suteikti didesnę galimybę naujose ES narėse rinktiems parlamentarams aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Trečiadienį taip pat numatomi dvišaliai Seimo Pirmininko pokalbiai su Europos parlamento, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Turkijos parlamentų vadovais. Į Lietuvą Seimo vadovas sugrįš ketvirtadienio popietę.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 04.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko vizitai užsienyje

LR Seimas