Lietuvos Respublikos Seimas

J.Sabatausko ir R.Šukio komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas 2003 m. rugsėjo 11-18 d.ATASKAITA

Seimo valdyba komandiravo Seimo narius Julių Sabatauską ir Raimondą Šukį į Vašingtoną ir Niujorką (Jungtinės Amerikos Valstijos) rugsėjo 11–18 dienomis dalyvauti Parlamentarų už tarptautinį baudžiamąjį teismą 2-ojoje konsultacinėje sesijoje vykusioje Niujorke JTO būstinėje ir organizacijos „Parlamentarai už globalius veiksmus“ (“Parliamentarians for global action” (PGA) iškilmingame 25 metų veiklos minėjime, kuris įvyko Vašingtone JAV Kongreso rūmuose bei Senate, o iškilminga apdovanojimų įteikimo ceremonija ir sveikinimo vakarienė JAV Kongreso bibliotekoje.

„Parlamentarai už globalius veiksmus“ (“Parliamentarians for global action”) organizacija (toliau-PGA) buvo įkurta 1978 m. Vašingtone ir vienijo dvylikos nacionalinių parlamentų narius. Šiuo metu ji jungia 1350 narius iš 105 valstybių parlamentų ir padeda politikams išreikšti politinę valią ir tarptautiniu lygmeniu pristatyti savo šalies problemas bei užmegzti glaudesnius tarpusavio šalių santykius. Pagrindinės organizacijos darbo sritys – taika ir demokratija, ginklavimosi kontrolė, tarptautinė teisė ir žmogaus teisės, ekonomikos vystymas ir demografinė politika. PGA vykdomojo komiteto prezidentas - Ganos parlamento pirmininko pavaduotojas Kenneth Dzirasah. PGA sekretoriatas reziduoja Niujorke.

Minint organizacijos „Parlamentarai už globalinius veiksmus“ sukaktį, Niujorke rugsėjo 12–13 dienomis vyko Parlamentarų už Tarptautinį baudžiamąjį teismą 2-oji konsultacinė sesija. Pirmoji Parlamentarų už Tarptautinį baudžiamąjį teismą konsultacinė sesija vyko 2002 m. lapkričio mėn. Otavoje. Joje Lietuvos Respublikos Seimą atstovavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas.

Antrojoje sesijoje dalyvavo 280 dalyviai iš 68 valstybių. Joje buvo aptartos šios pagrindinės temos: visuotinis atstovavimas Tarptautinio baudžiamojo teismo sistemoje, nacionalinės įstatymų leidybos teisės įgyvendinimas remiant Tarptautinį baudžiamąjį teismą, principingumo protegavimas Tarptautiniame baudžiamajame teisme, Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Jungtinių tautų savitarpio santykiai, Tarptautinio baudžiamojo teismo parlamentinės asamblėjos tolesnės veiklos kryptys ir kt. Be kitų pranešėjų buvo Europos komisijos narys Chris Patten, Lenkijos Senato Prezidentas Longin Pastusiak, Kanados senatorė A.Raynall Andreichuk, Ispanijos Senato Viceprezidentas Alfredo Prada Presa. Ypač audringos diskusijos kilo po JAV valstybės departamento sekretoriaus patarėjo Linkoln P.Bloomfeld Jr. pranešimo. Itin griežtai dalyviai kritikavo JAV vykdomą užsienio politiką: karą Irake, žmogaus teisių pažeidimus su afganistaniečių talibų belaisviais Gvantanamo karinėje bazėje ir kt. Buvo vartojami labai griežti pasisakymai JAV Prezidento Dž.Bušo atžvilgiu.

2003 m. rugsėjo 14 d., sekmadienį, Seimo nariai J.Sabataustas ir R.Šukys aplankė Niujorko baudžiamąjį teismą. Šis apsilankymas buvo suplanuotas ir suderintas, bei jį organizavo Atviros visuomenės instituto Budapešte valstybės garantuojamos pagalbos sistemos reformos (Viešųjų advokatų kontorų) Lietuvoje programos koordinatorė ir konsultantė p. Valerie Wattenberg. R. Šukys ir J. Sabatauskas yra Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformos metmenims ir reikalingų įstatymų pakeitimų projektams parengti darbo grupės nariai. Vizito į baudžiamąjį teismą metu 3 val. stebėtas teismo darbas ir posėdžių eiga, ir viešųjų advokatų, įgyvendinančių valstybės garantuojamą teikiamą teisinę pagalbą nesudėtingose bylose, darbą. Vizito Niujorke metu misijos prie JTO Ambasadorius G.Šerkšnys ir patarėja B.Abraitienė supažindino su Lietuvos pasirengimu dalyvauti Tarptautinio baudžiamojo teismo veikloje ir problemomis. Buvo atkreptas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Seimas dar nėra ratifikavęs Konvencijos Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo papildomų protokolų, kuriuose yra nustatomi Teismo teisėjų imunitetai ir kt. klausimai.

Seimo nariai J.Sabatauskas ir R.Šukys rugsėjo 15 d. aplankė Vašingtone įsikūrusią LR ambasadą JAV ir Jungtinėms Meksikos valstijoms. Ambasadorius V.Ušackas supažindino su darbo ypatybėmis, sąlygomis, aplinka JAV. Taip pat aptarti atskiri Lietuvos ir JAV santykių aspektai.

Organizacija „Parlamentarai už globalinius veiksmus“ rugsėjo 16 d. Vašingtone JAV Kongreso pastate bei Senato rūmuose iškilmingai minėjo 25 metų veiklos sukaktį. Vyko konferencija ir diskusijos aptariant organizacijos nuveiktus darbus, veiklos kryptis ateičiai ir organizacijos reikšmę bei tolesnės veiklos prasmingumą. Joje kalbėjo Islandijos Prezidentas, JAV Senato nariai, Kongresmenai, vienas iš galimų Kandidatų į JAV Prezidento postą nuo Demokratų partijos Kongresmenas D. Kučiničius ir kiti garbingi svečiai.

Priedai, su kuriais galima susipažinti Teisės ir teisėtvarkos komitete:

1) Renginių Niujorke ir Vašingtone dienotvarkės (7 lapai);

2) Priimta Niujorke 2-osios sesijos metu baigiamoji Niujorko deklaracija Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo (4 lapai);

3) Darbinė medžiaga (70 lapų);

4) Sesijos dalyvių, delegacijų narių sąrašas (13 lapų);

Pagarbiai,

Seimo nariai

Raimondas Šukys

Julius Sabatauskas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 04.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas