Lietuvos Respublikos Seimas

Gintaro Steponavičiaus Kelionės į Tiraną (Albaniją) 2003 m. birželio 8-10 d. ATASKAITA

Tarptautinio Respublikonų Instituto kvietimu dalyvavau seminare “Parlamentų vystymas pereinamojo laikotarpio valstybėse”, kuriame Albanijos Respublikos Parlamento nariams (atskirai parlamentinės daugumos ir opozicijos) skaičiau paskaitas “Teisėkūros procesas stabiliose ir pereinamojo laikotarpio demokratinėse valstybėse”.

Tarptautinis Respublikonų institutas, įsikūręs Vašingtone, yra nepelno organizacija, kurios tikslas yra skatinti pilietinių ir politinių teisių plėtrą. Šio tikslo visų pirma siekiama dirbant su politinėmis partijomis, valstybės tarnautojais, parlamentarais ir vyriausybėmis. Šiuo metu organizacija turi daugiau nei 20 atstovybių ir vykdo programas daugiau nei 50 valstybių.

Seminaro Tiranoje tikslas – teisėkūros praktikos ir procedūrų tobulinimas giliau aptariant partijų veikimo, bendradarbiavimo ir konstruktyvios konkurencijos klausimus.

Savo pranešime “Teisėkūros procesas stabiliose ir pereinamojo laikotarpio demokratinėse valstybėse” glaustai apžvelgiau teisėkūros proceso esmę, veiksnius, sąlygojančius skirtumus atskirose šalyse, pagrindines teisėkūros proceso stadijas parlamente, teisėkūros modelių skirtumus stabiliose ir pereinamojo laikotarpio valstybėse, Lietuvos parlamento patirtį. Vėliau vykusiose diskusijose aptarėme Albanijos situaciją bei siektinus pokyčius šioje srityje.

Po seminaro įvykusiuose susitikimuose su svarbiausių Albanijos partijų atstovais taip pat ne kartą teko diskutuoti ir apie kitas esmines reformas vykstančias mūsų valstybėse.

Manau, kad mano dalyvavimas šiame renginyje buvo naudingas valstybei, kurioje vyksta esminiai demokratizacijos pokyčiai, o taip pat prisidėjo ir prie Albanijos ir Lietuvos tarpusavio santykių plėtojimo.

PRIDEDAMA:

1. Pranešimo “Teisėkūros procesas stabiliose ir pereinamojo laikotarpio demokratinėse valstybėse” skaidrės.

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ALBANIJA

LR Seimas