Lietuvos Respublikos Seimas

G. Kirkilo ir G. Steponavičiaus komandiruotės į Indijos Respubliką ( 2003 01 21 -26)ataskaita

Indijos žemųjų parlamento rūmų Lok Sabha pirmininko kvietimu Lietuvos Respublikos Seimo delegacija 2003 sausio 21-26 d. dalyvavo Indijos Parlamento 50 metų jubiliejaus minėjimui skirtoje tarptautinėje parlamentinėje konferencijoje. Konferencijoje dalyvavo beveik 100 valstybių delegacijos vadovaujamos parlamentų vadovų ar jų pavaduotojų iš visų pasaulio žemynų.

Renginys buvo suskirstytas į atskiras temines sesijas. Konferencijoje aptartos aktualiausios pasaulinio masto problemos bei pasikeista parlamentinio darbo patirtimi.

Svarbiausios temos –

Parlamentai kaip socialinių pokyčių įgyvendintojai;

Kova su terorizmu;

Parlamentai globalizacijos ir liberalizavimo eroje;

Parlamentines praktikos ir procedūros: vykdomosios valdžios atskaitingumą stiprinančių permainų būtinybė.

Diskusijose pasisakė daugelio valstybių parlamentų vadovai ar delegacijų atstovai. Sveikindami Indiją kaip didžiausią pasaulio parlamentinės demokratijos šalį, konferencijos dalyviai kartu išsakė savo nuostatas dėl aktualiausių įvykių ir procesų pasaulyje.

Seimo pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius pasisakė diskusijoje “Parlamentai globalizacijos ir liberalizavimo eroje” ir akcentavo valstybių modernizavimo ir integracijos būtinybę, neatsitveriant nuo svarbiausių pasaulinių procesų. Kartu trumpai pristatyta Lietuvos patirtis integruojantis į ES bei Seimo darbo patirtį globalizacijos kontekste. (pasisakymo tekstas anglų kalba pridedamas).

Konferencijos metu ne tik diskutuota plenarinėse sesijose, bet nemažai laiko skirta neformalioms diskusijoms ir susitikimams. Be kitų valstybių delegacijų atstovų, Lietuvos delegacija atskirai susitiko su Latvijos Saeima pirmininke I.Udre ir aptarė parlamentinio bendradarbiavimo klausimus. Delegacija atskirai pietavo su Indijos parlamentinės opozicijos lydere Sonia Gandhi ir diskutavo apie Indijos politikos aktualijas, taip pat keltas klausimas dėl greitesnio Indijos ambasados Lietuvoje atidarymo.

Trumpų pokalbių metu Lietuvos delegacijos atstovai abiejų Indijos parlamento rūmų vadovams padėkojo už puikiai surengtą konferenciją ir linkėjo intensyviau plėtoti parlamentinį bendradarbiavimą.

Vizito Indijoje metu Lietuvos delegaciją šiltai globojo Lietuvos garbės konsulas Ashwari K.Puri.

Konferencijos medžiaga yra perduota LR Seimo tarptautinių ryšių skyriui.

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas