Lietuvos Respublikos Seimas

G. Purvaneckienės komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. lapkričio 24 - 25 d. A T A S K A I T A

2003 m. lapkričio 24 - 25 d. Briuselyje įvyko Baltijos jūros parlamentinės konferencijos (BJPK) Nuolatinio komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Giedrė Purvaneckienė, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkė ir Marika Laizāne – Jurkāne, Baltijos Asamblėjos Sekretoriato projektų vadovė. Per šį posėdį BJPK Nuolatinio komiteto nariai įvertino 12-ąją Baltijos jūros parlamentinę konferenciją, aptarė komiteto veiklą 2004 metais bei pradėjo planuoti 13-ąją Baltijos jūros parlamentinę konferenciją.

Posėdžio metu BJPK Nuolatinio komiteto nariai kartu su ES institucijų atstovais aptarė tokius klausimus kaip Šiaurės dimensija platesnėje Europoje; transeuropiniai transporto tinklai; ES – Rusijos santykiai; Konvento formato parlamentinis matmuo Europos Sąjungoje; Europos regionų politikos ateitis (Interreg programa Baltijos jūros valstybėms). Komiteto nariai taip pat aptarė Baltijos jūros valstybių ateitį Europos Sąjungoje.

 12-osios Baltijos jūros parlamentinės konferencijos (2003 m. rugsėjo 8-9 d., Oulu) įvertinimas

BJPK Nuolatinio komiteto narių nuomone, ši konferencija buvo viena geriausių. Jie perdavė padėką Suomijos delegacijai už puikų konferencijos organizavimą. Komiteto nariai aptarė konferencijos turinį, Redakcinės komisijos darbą bei konferencijos rezoliucijos įgyvendinimą.

BJPK Nuolatinio komiteto nariai nusprendė, kad iki kitos konferencijos turi būti parengtas Redakcinės komisijos Darbo reglamento projektas.

Visi komiteto nariai sutiko, kad konferencijos rezoliucija neturėtų būti per ilga ir todėl jos dabartinę redakciją reikėtų sutrumpinti. Redakcinė komisija turi turėti galimybę atsisakyti svarstyti klausimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su konferencijoje aptariamais klausimais. Buvo nuspręsta, kad aptariant rezoliuciją Redakcinėje komisijoje prie stalo sėdėti ir diskusijose dalyvauti galės tik parlamentų nariai.

BJPK Sekretoriatas informavo, kad 12-osios BJPK rezoliucija išsiųsta Baltijos jūros valstybių vyriausybėms, Europos Sąjungai ir Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT).

Tiit Naber, BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto pirmininkas ir Hannu Halinen, BJVT Sekretoriato direktorius atsiskaitė už tai, kaip įgyvendinamos 11-osios ir 12-osios Baltijos jūros parlamentinių konferencijų metu priimtos rezoliucijos.

 Pasiūlymai dėl BJPK darbo reglamento pataisų

Outi Ojala paskatino BJPK Nuolatinio komiteto narius apsvarstyti galimybę pakviesti Europos Parlamento atstovus dalyvauti BJPK Nuolatinio komiteto darbe. Komiteto nariai nusprendė tęsti diskusijas dėl šio pasiūlymo.

 BJPK Nuolatinio komiteto pirmininko išrinkimas

BJPK Nuolatinio komiteto nariai išrinko Kent Olsson kitu BJPK Nuolatinio komiteto pirmininku.

 BJPK Nuolatinio komiteto posėdžiai 2004 m.

Kent Olsson pasiūlė 2004 m. organizuoti keturis BJPK Nuolatinio komiteto posėdžius: vasario mėn. pradžioje Taline; gegužės pabaigoje – birželio pradžioje Švedijoje; rugpjūčio pabaigoje Bergene; rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje Krokuvoje.

Giedrė Purvaneckienė pranešė, kad nuo 2004 m. sausio mėn. Baltijos Asamblėjos atstovas BJPK Nuolatiniame komitete bus Jānis Reirs.

Outi Ojala pasiūlė taip pat aptarti Baltijos jūros parlameninės konferencijos vaidmenį ateityje.

 13-osios Baltijos jūros parlamentinės konferencijos planavimas (2004 m. rugpjūčio 29-31 d., Bergenas)

Inge Lønning pristatė preliminarią programą ir siūlomas 13-osios BJPK temas. BJPK Nuolatinio komiteto nariai sutarė, kad 13-osios BJPK temos bus tokios: bendradarbiavimas Baltijos jūros regione, įskaitant platesnę Europą (pirmasis posėdis); visuomenės sveikata ir socialinė apsauga (antrasis posėdis); aplinkosaugos klausimai (tarša, jūros eutrofikacija) (trečiasis posėdis).

 Ataskaita apie su nevyriausybinių organizacijų veikla Baltijos jūros regione susijusius teisės aktus

BJPK Nuolatinio komiteto nariai paskyrė Outi Ojala parengti ataskaitą apie su nevyriausybinių organizacijų veikla Baltijos jūros regione susijusius teisės aktus.

 14-oji Baltijos jūros parlamentinė konferencija 2005 m.

Giedrė Purvaneckienė informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimas pritarė siūlymui Baltijos jūros parlamentinę konferenciją 2005 m. surengti Lietuvoje.

Giedrė Purvaneckienė

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkė

Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė

Baltijos jūros parlamentinės konferencijos Nuolatinio komiteto narė
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas