Lietuvos Respublikos Seimas

Gedimino KIRKILO komandiruotės į Palm Byčą (Jungtinės Amerikos Valstijos) 2003 m. lapkričio 14-15 d. a t a s k a i t a

Jungtinių Amerikos Valstijų mieste Palm Byče lankiausi Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko ir Lietuvos Grabės konsulo Stanley Balzekas kvietimu. Ši kelionė buvo suderinta su mano ir Seimo delegacijos komandiruote į Orlandą, kur kelios dienos prieš tai vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos 49-oji sesija. Vizito į Palm Byčą tikslas buvo susitikti su čia gyvenančiais lietuviais.

Susitikimuose dalyvavo ne tik Palm Byče gyvenantys lietuviai. Džiugu, kad susitikti atvyko ir mūsų tautiečiai, gyvenantys kituose Floridos valstijos miestuose. Deja susitikimai, vyko darbo dienomis, todėl į Palm Byča negalėjo atvykti visi norintys dalyvauti. Norėčiau pastebėti, kad JAV gyvenantys lietuviai domisi viskuo kas vyksta Lietuvoje ir labai daug žino apie pastaruosius įvykius. Pastebėjau, kad kelias amžiaus kartas atstovaujantys žmonės aktyviai bendrauja tarpusavyje ir kartu sprendžia jiems aktualias problemas, dalyvauja įvairioje visuomeninėje veikloje.

Mūsų susitikimo pradžioje papasakojau apie dabartinę situaciją Lietuvoje, apie Lietuvos integraciją į NATO ir Europos Sąjungą, padėkojau visiems, kurie savo darbu ir veikla prisidėjo, siekiant šių tikslų. Sulaukiau labai daug klausimų dėl mūsų šalyje šiuo metu susiklosčiusios situacijos ir galimos apkaltos Lietuvos Respublikos prezidentui Rolandui Paksui.

Susitikimų metu mane ypač domino, kaip sekasi vos prieš kelis metus į JAV atvykusiems lietuviams ir su kokiomis problemomis jie susiduria. Turiu pastebėti, kad dabartinė į JAV atvykusių lietuvių karta rado tinkamą vietą visuomenėje. Dauguma iš jų dirba prestižinėse bendrovėse, yra sukūrę šeimas. Nemažai lietuvių studijuoja JAV mokyklose. Kai kurie prisipažįsta, kad mielai grįžtų į Lietuvą, tačiau tuomet jie prarastų gerus darbus, karjeros perspektyvas ir nemažus atlyginimus. Kai kurie jauni žmonės į Palm Byčą atvyko net iš Rytinės Floridos pakrantės.

Buvau pakviestas apsilankyti Aldonos ir Antano Lipskių namuose. Dr. Antanas Lipskis, gydytojas pagal išsilavinimą, yra išleidęs nemažai poezijos knygų ir nutapęs daugybę paveikslų, surengęs daug parodų įvairiuose JAV miestuose. Beje, Dr. Lipskis daug tapo ir dabar. Antanas Lipskis sukūręs įspūdingų skulptūrų. Lipskių šeima daug prisideda prie prasmingo kultūrinio lietuvių bendruomenės gyvenimo. Deja, iki šiol jo darbai nebuvo eksponuoti Lietuvoje.

Lietuvių bendruomenės skyrius Palm Byče buvo įkurtas 1975 metais. Po kurio laiko prie šio skyriaus prisijungė kitų apylinkių lietuviai ir šis skyrius tapo Lietuvių bendruomenės apylinke su plačiai išvystyta kultūrine veikla.

Ponas Stanley Balzekas Lietuvos Garbės konsulu Palm Byče buvo paskirtas 1999 m. Garbės konsulatas čia buvo įkurtas 2000 m. pradžioje.

Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas